uwm 

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

ch  night ol

Konferencje, warsztaty


Ogólnopolska Konferencja i Warsztaty Młodych Naukowców
 „Miasto aktywnie! Uwolnij rekreacyjny potencjał przestrzeni”


23 – 25 kwietnia 2014 r.


Pliki do pobrania:
Zaproszenie
KARTA ZGŁOSZENIOWA
logo_konferencja

Studencka Ogólnopolska
Konferencja Naukowa i Warsztaty

 „Know-how rewitalizacji – sposobem na ożywienie przestrzeni powojskowej.

Tchnij nowe życie w Koszary Dragonów.”

24-26 kwietnia 2012  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

plakat_patronat


Pliki do pobrania:
KARATA ZGŁOSZENIOWA
Ramowy plan konferencji
Zaproszenie

sem

Seminarium będzie połączeniem dwóch wzajemnie uzupełniających się elementów:

1. Część wykładowa odbędzie się 18 kwietnia 2011 r. w sali 306 Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (ul. Oczapowskiego 12b). Oficjalne rozpoczęcie spotkania nastąpi o godzinie 10:30. Udział w seminarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. 20 pierwszych osób, które jednak wcześniej zapowie swoją obecność i weźmie udział w seminarium otrzyma specjalne upominki. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: rowery@olsztyn.eu .
Serię prezentacji zakończy otwarta dyskusja, dająca okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz wspólnego zastanowienia się jak tworzyć warunki dla rozwoju zrównoważonego transportu, jak unikać błędów popełnionych już wcześniej, których efektem nierzadko było niezadowolenie użytkowników oraz konflikty i napięcia społeczne.

2. Część warsztatowa zostanie przeprowadzona 19 kwietnia 2011 r. w pracowni komputerowej Wydziału Gospodarki Przestrzennej UWM. Warsztaty mają charakter zamknięty i są skierowane do przedstawicieli Kół Naukowych z Krakowa, Warszawy, Białegostoku, Poznania i Olsztyna. Warsztaty zakończą się konkursem na koncepcję zagospodarowania zadanej przestrzeni, w przygotowaniu której należy wykorzystać wiedzę nabytą podczas seminarium.

Seminarium będzie wyjątkową okazją do zapoznania się z przykładami udanej współpracy władz państwowych i samorządowych z organizacjami społecznymi podczas tworzenia i realizacji polityki transportowej. Zaprezentowane zostaną konkretne przykłady takiej współpracy w kilku polskich miastach.


Ponadto, seminarium ma posłużyć przedstawieniu efektów dialogu pomiędzy posłami Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, Ministerstwem Infrastruktury oraz organizacjami pozarządowymi sieci „Miasta dla Rowerów”. Proces ten może służyć jako modelowy przykład współpracy międzysektorowej w celu ulepszania przepisów prawnych. Efektem tej współpracy są daleko zaawansowane prace nad przyjęciem poselskiego projektu zmian ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (druk nr 2771), dostosowującego polskie przepisy rowerowe do obowiązujących standardów europejskich i Konwencji Wiedeńskiej.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW > 18 kwietnia 2011 r.
/poniedziałek/

10:00 – 10:30 > Rejestracja uczestników.
10:30 – 10:40 > Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium (Urząd Miasta Olsztyn oraz Władze Wydziału Gospodarki Przestrzennej).

10:40 – 10:50 > Wystąpienie Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej.

10:50 – 11:05 > Marcin Czajkowski z Sekcji Transportu Rowerowego Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

11:05 – 11:20 > „Krakover...? Obywatelskie spojrzenie na rowerowy rozwój Krakowa” (Bartosz Cieśla, Maria Dudek i Bartosz Kusaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

11:20 – 11:30 > „Społeczne oddziaływanie na realizację polityki transportowej Torunia” (Paweł Wiśniewski ze Stowarzyszenia „Rowerowy Toruń”).

11:30 – 11:40 > dyskusja.
11:40 – 12:00 > przerwa kawowa.

12:00 - 12:15 >  „Prowadzenie dialogu społecznego na rzecz rozwoju transportu rowerowego w Olsztynie” (Mirosław Arczak- Społeczny Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Transportu Rowerowego).

12:15 - 12:30 > „Oddolne inicjatywy na rzecz promowania alternatywnych środków transportu w społecznościach lokalnych” (Agnieszka Jędrzejak, Angelika Jurkowska, Justyna Orłowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).

12:30 – 12:45 >  „Fachowym okiem obywatela: transport w kontekście rozwoju zrównoważonego miast” (Łukasz Tworkowski z Forum Rozwoju Olsztyna).

12:45 – 13:00 > „Carpooling- tworzony przez społeczeństwo element zrównoważonego transportu” (Hubert Denkiewicz, Jarosław Jankowski i Łukasz Sobuta z Politechniki Białostockiej). 

13:00 – 13:10 > dyskusja.

13:10 – 13:25 > przerwa kawowa.


13:25 – 13:35
 > Marta Samulowska z firmy ESRI Polska sp. z o.o.

13:35 – 13:45 > Robert Jędrzejczak ze Śląskiej Inicjatywy Rowerowej.

13:45 – 14:00 > „Projekt: Rower Miejski w Olsztynie” (Michał Piórkowski i Piotr Pokora z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie).

14:00 – 14:15 > "POLIS- sieć europejskich miast i regionów promująca innowacyjny transport wśród mieszkańców" (Małgorzata Panek, Katarzyna Rosińska i Paulina Siwik z Politechniki Warszawskiej).

14:15 – 14:25 > dyskusja.

14:25 – 14:30 > podsumowanie i zakończenie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kngp@wp.pl, arczak.miroslaw@olsztyn.eu lub pod nr tel.: 507 617 656.GIS Day 2010 na Uniwersytecie Warszawskim

gd    Dnia 17 listopada 2010 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się GIS Day, w którym uczestniczyło pięcioro członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Piotr Pokora, Marta Sobiecka, Grzegorz Szyperek, Monika Wasilewicz oraz Aleksandra Ziombska. W trakcie obchodów Dnia GIS-u na UW odbyły się trzy sesje referatowe przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz największych firm z branży GIS. Uczestnicy dania GIS-u mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach komputerowych:
-    "Abecadło GRASS", prowadzone przez dr Pawła Netzel z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Jacka Ślopek z Wrocławskiej Grupy Użytkowników GRASS;
-    "Kartografia w ArcGIS - Tworzenie map z danymi rastrowymi", prowadzone przez Tomasza Letmańskiego z ESRI Polska;
-    "Podstawy pracy z QuantumGIS", prowadzone przez Borysa Jurgiela z Quantum GIS Development Team.
Członkowie z KNGP UWM w Olsztynie wzięli udział w warsztatach pt.: "Kartografia w ArcGIS - Tworzenie map z danymi rastrowymi". W ramach części teoretycznej zajęć zostały przedstawione różnice pomiędzy danymi wektorowymi a rastrowymi oraz ich zastosowanie do tworzenia map cyfrowych. W części ćwiczeniowej warsztatów uczestnicy wykonali dwa ćwiczenia dotyczące tworzenia map z danymi rastrowymi w programie ArcGis.
gd1
gd3
gd2
        Ponadto firmy związane z kartografią oraz narzędziami i technologią GIS przygotowały swoje stoiska branżowe, przy których można było zasięgnąć szerszych informacji na wybrane tematy. Na zakończenie obchodów Dnia GIS-u wśród uczestników rozlosowano nagrody, ufundowane przez sponsorów. Spośród członków KNGP UWM w Olsztynie nagrody otrzymała Monika Wasilewicz oraz Piotr Pokora.


    Warsztaty na VIII Dniach Nauki i Sztuki UWM w Olsztynie       „GIS w planowaniu i analizach przestrzennych”

    Dnia 24. września 2010 r., w ramach VIII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki „Trochę Zielonego Pojęcia” koordynowanych przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, odbyły się warsztaty pod tytułem „GIS w planowaniu i analizach przestrzennych”. Zajęcia odbyły się w dwóch półtoragodzinnych turach, których organizatorami byli członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, w składzie: mgr inż. Kamila Juchniewicz, Bożena Koniecko, mgr inż. Jacek Rostek, dr inż. Adam Senetra, mgr inż. Karol Szuniewicz, Marta Sobiecka, Monika Wasilewicz oraz Aleksandra Ziombska.
    Na pierwsze spotkanie przybyła grupa 20- stu uczniów VI klasy szkoły podstawowej, z kolei uczestnikami drugiej tury było 12 osób, które postanowiły wziąć udział w warsztatach w celu świadomego rozwinięcia swoich umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem ArcGis, gdyż swoją przyszłość (studia, praca) wiążą z planowaniem przestrzennym.
a
b
c
    W ramach warsztatów podjęte zostały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne (ze zdecydowanie większym naciskiem na to drugie) aspekty problematyki GIS w planowaniu przestrzennym. Na wstępie wyjaśnione zostało pojęcie GIS – u, jego funkcje oraz różnorodne zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Następnie przybyłych gości zaproszono do zajęcia stanowisk komputerowych w celu zrealizowania szeregu ćwiczeń praktycznych przy zastosowaniu oprogramowania ArcGis. Zadania, wykonywane przez przybyłych gości przy instruktażu prowadzących, dążyły do wykształcenia umiejętności w szerokim zakresie:
  1. Prezentacji danych (klasyfikacja i symbolizacja danych przestrzennych, etykietowanie obiektów).
  2. Zapytania do baz danych (identyfikowanie oraz poszukiwanie poszczególnych obiektów, tworzenie zapytań przestrzennych, selekcja w tabelach).
  3. Tworzenie wykresów i raportów w aplikacji ArcMap.
  4. Wykonanie przykładowej analizy przestrzennej oraz sporządzenie mapy nt. „Strefa zagrożenie powodziowego rzeki Wisły” (ze wstawieniem tytułu mapy, legendy, strzałki północy, podziałki liniowej).
Uczestnicy warsztatów otrzymali specjalnie opracowany przewodnik do ćwiczeń, realizowanych w ramach niniejszych warsztatów. W opracowaniu przedstawiono krok po kroku etapy wykonania każdego zadania. Ponadto, każdy z uczestników warsztatów miał możliwość wydrukowania opracowanej w programie ArcGis mapy w formacie A2.
    W związku z tym, że warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony osób w różnym wieku (począwszy od dwunastolatków po osoby dorosłe) i o różnym wykształceniu (uczniowie szkoły podstawowej, studenci, pracujący) postanowiliśmy organizować je cyklicznie, co roku.
Uczestnikom tegorocznych warsztatów bardzo dziękujemy za przybycie. Ponadto, serdeczne podziękowania kierujemy do firmy ESRI POLSKA, która udzieliła nam pomocy w związku z udostępnieniem szkoleniowej wersji programu ArcGis 9.3.1. Liczymy na dalszą współpracę i wsparcie.

Warsztatów Urbanistyczne „Pokoloruj Kraków”

      W dniach 20-23 kwietnia 2010 roku odbyły się Warsztaty Urbanistyczne pt. „Pokoloruj Kraków”, których organizatorem było Koło Naukowe Polityki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W warsztatach uczestniczyło 9 członków Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, wśród których znaleźli się: Agnieszka Drózd, Kamila Juchniewicz, Bożena Koniecko, Michał Piórkowski, Anna Radzewicz, Marta Sobiecka, Łukasz Tworkowski, Monika Wasilewicz oraz Aleksandra Ziombska.  

uekirm
    Pierwszego dnia, tj. 20 kwietnia 2010 roku, po uroczystym otwarciu warsztatów urbanistycznych  przez członków Koła Naukowego Polityki Regionalnej, nastąpiła część prezentacyjno-wygłoszeniowa, podczas której głos zabrali zaproszeni goście, wśród których byli: członek stowarzyszenia Archi-Szopa - Andrzej Madej, wykładowca w Zakładzie Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - dr Bogusław Luchter, a także laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich z 1994 roku -  dr inż. arch. Romuald Loegler. Po wygłoszeniu przez w/w osobistości referatów, poruszających różnorodne zagadnienia związane z problematyką planowania przestrzennego, nastąpił czas na przedstawienie prezentacji, przygotowanych przez studentów, biorących udział w konferencji. Wśród przybyłych byli przedstawiciele kół naukowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Zespół  Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił 4 prezentacje dotyczące następującej tematyki:
·  Rozwój przestrzenny miasta Giżycko od XVI do XXI wieku (Michał Piórkowski, Łukasz Tworkowski);
·   Rozwój przestrzenny miasta Suwałki oraz propozycja zagospodarowania Parku Marii Konopnickiej (Kamila Agata Juchniewicz, Anna Radzewicz);
·   Przestrzeń miejska- problemy zagospodarowania przestrzeni miejskiej
i praktyczne sposoby jej zagospodarowania na przykładzie miasta Grajewo (Agnieszka Drózd, Bożena Koniecko);

·
Problemy w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Olsztyn
i możliwości ich rozwiązania (Marta Sobiecka, Monika Wasilewicz, Aleksandra Ziombska).

 
   Drugiego dnia, tj. 21 kwietnia 2010 roku nastąpiła kontynuacja części prezentacyjnej, w czasie której swoje unikatowe referaty wygłosili Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej- Pan prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm, wykładowca Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie- Pani dr hab. prof. UEK Anna Karwińska, Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie- Pan prof. dr hab. Zygmunt Szymla oraz Główny Architekt Miasta Krakowa- Pan prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski.
 
   Po zakończeniu tejże części, nastąpiło merytoryczne i techniczne wprowadzenie do głównego punktu warsztatów urbanistycznych, który polegał na opracowaniu projektów zagospodarowania poszczególnych obszarów miasta Kraków. W związku z tym spośród wszystkich uczestników konferencji wyodrębniono 14 pięcioosobowych grup, składających się z przedstawicieli reprezentowanych uczelni. Każdej grupie został przydzielony określony teren Krakowa, dla którego należało sporządzić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z konkretną koncepcją obrazującą inwestycje na danym obszarze. Pierwszym etapem było wyruszenie grup w teren w celu zapoznania się z obszarem opracowania - inwentaryzacja terenowa. Istotne jest, że każdej z grup towarzyszył koordynator, tj. student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którego zadaniem było przedstawienie specyfiki wylosowanego terenu.
 work
    Kolejnego dnia każda z grup opracowywała autorskie koncepcje zagospodarowania danego obszaru. Technika wykonania była dowolna, tzn. ręczne wrysowywanie funkcji terenu na mapę topograficzną w skali 1: 2000, wykorzystanie programów AutoCad i ArctGIS. Co więcej każda z grup przygotowała prezentację multimedialną w celu przedstawienia swojej wizji zagospodarowania poszczególnych obszarów Krakowa.
 
    Ostatniego dnia, tj. 23 kwietnia 2010 roku każda z grup przedstawiła swoje projekty wszystkim uczestnikom konferencji. Konkurs na najlepszy projekt wygrała grupa nr 6, która opracowała projekt zagospodarowania obszaru Zakrzówek. W skład zwycięskiej grupy wchodzili:
 
·Agnieszka Golba- Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
·Agata Grzegorek- Politechnika Warszawska;
·Angelika Jurkowska- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
·Elżbieta Kurowska- Politechnika Warszawska;
·Monika Wasilewicz- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Koordynatorem grupy był Bartosz Kusaj - student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
Zwycięską grupę wybrało jury w składzie:
·Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie- Pan prof. dr hab. Zygmunt Szymla;
·Adiunkt Zakładu Ekonomii Regionu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych- Pan dr Artur Holuj;
·Dorota Halama- Prezes Koła Naukowego Polityki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Za zwycięstwo w konkursie członkowie grupy nr 6 otrzymali nagrody rzeczowe.

Projekty