Tematy statutowe:

Bezpieczeństwo żywności w procesach jej przetwarzania, pakowania i przechowywania

Kierownik tematu:
prof. dr hab. Jerzy Szpendowski

W ramach tematu, w ostatnim roku rozliczeniowym przeprowadzano badania dotyczące:

 • analizy składu atmosfery w opakowaniach twarogów pakowanych aktywnie, próżniowo, w MAP i w powietrzu chłodniczo przechowywanych, a także oceny cech sensorycznych tak pakowanych serów.
 • analizy informacji żywieniowej na opakowaniach produktów spożywczych w aspekcie wymagań prawnych i preferencji konsumenckich.

Rola bakterii mlekowych i propionowych w biokonwersji składników mleka oraz biokonserwacji produktów mleczarskich

Kierownik tematu:
prof. dr hab. Grażyna Cichosz

W ramach tematu, w ostatnim roku rozliczeniowym:

• porównywano skład chemiczny, jakość mikrobiologiczną, sensoryczną oraz stabilność przechowalniczą serów dojrzewających typu szwajcarskiego w zależności od dodatku kultury probiotycznej.

Optymalizacja procesów produkcji sera, twarogu, preparatów białkowych i przetwórstwa serwatki

Kierownik tematu:
prof. dr hab. Bogusław Staniewski

W ramach tematu w ostatnim roku rozliczeniowym realizowano następujące zadania:

 • produkcja i ocena właściwości proszków serowych i twarogowych otrzymanych metodą suszenia rozpyłowego,
 • określanie przydatności mleka regenerowanego o różnej zawartości suchej masy w produkcji twarogów kwasowych,
 • badanie właściwości fizykochemiczne twarogów mrożonych w temperaturze -30oC i przechowywanych przez 6 miesięcy,
 • badanie nad wykorzystaniem procesu mikrofiltracji do rozdziału składników mleka

Modyfikacja cech funkcjonalnych mleka i mlecznych produktów tłuszczowych

Kierownik tematu:
prof. dr hab. Bogusław Staniewski

W ramach tematu w ostatnim roku rozliczeniowym realizowano następujące
zadania:

 • ocena wybranych cech frakcji koloidalnej mleka krów rasy jersey (Je), holsztyńsko – fryzyjskiej (hf) oraz mieszańców rasy jersey i holsztyńsko – fryzyjskiej (Je x hf),
 • określanie wpływu obróbki technologicznej na mikrostrukturę otoczki kuleczki tłuszczowej – MFGM,
 • określanie możliwości zastosowania metod alternatywnych do wyrobu masła z dodatkiem kultur probiotycznych,
 • określanie częstotliwości wykorzystania mlecznych różnych rodzajów w proszku w różnych branżach przemysłu spożywczego.

Wpływ parametrów technologicznych na kształtowanie się cech jakościowych koncentratów mlecznych, odżywek i napojów fermentowanych

Kierownik tematu:
dr inż. Maria Baranowska

W ramach tematu, w ostatnim roku rozliczeniowym realizowano następujące zadania:

 • określanie wpływu wybranych czynników na jakość i właściwości funkcjonalne mleka w proszku, a szczególnie określenie wpływu temperatury i twardości wody oraz mocy naparu kawowego na stopień odtworzenia mleka w proszku także w naparze kawowym,
 • określanie wpływu preparatu enzymatycznego transglutaminazy na przebieg ukwaszania mleka i śmietany bakteriami kwasu mlekowego oraz jakość wyrobów gotowych.

Kształtowanie jakości produktów spożywczych

Kierownik tematu:
Prof. dr hab. Bogusław Staniewski

W ramach tematu, w ostatnim roku rozliczeniowym przeprowadzane są badania nad:

 • analizą ryzyka i bezpieczeństwem dystrybucji produktów mleczarskich z wykorzystaniem elementów mikrobiologii prognostycznej,
 • oceną systemów zapewniania bezpieczeństwa żywności i zastosowanie metod inżynierii jakości.

Modelowanie numeryczne w kształtowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności

Kierownik tematu:
dr inż. Aneta Dąbrowska

W ramach tematu, w ostatnim roku rozliczeniowym oceniano:

 • możliwość wykorzystania metod statystycznych do oceny bezpieczeństwa żywności (cech chemicznych i mikrobiologicznych),
 • ocena aktywności enzymatycznej bakterii fermentacji propionowej.

 

Comments are closed.