Aktualne granty badawcze

Wpływ beta-glukanów na cechy reologiczne oraz biodostępność związków mineralnych z produktów mleczarskich

Kierownik projektu:

dr inż. Marek Aljewicz

Założenia projektu:

Z wielu opracowań naukowych wynika, że β-glukany, zarówno obecne w żywności, jak też izolowane z owsa, jęczmienia, drożdży, bakterii lub grzybów, wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Powyższe daje podstawę do bardziej szczegółowych badań oraz sformułowania hipotezy, że prozdrowotne oddziaływanie oraz właściwości funkcjonalne β-glukanów uzależnione są od ich struktury, koncentracji, a także od matrycy produktu, w którym są dostarczane do organizmu.

Przeprowadzenie kompleksowej, porównawczej oceny wpływu trzech, różniących się pod względem struktury przestrzennej, wysokooczyszczonych preparatów β-glukanów (z grzybów, owsa oraz bakterii) umożliwi potwierdzenie bądź zanegowanie założonej hipotezy.

Celem badań będzie ocena wpływu dodatku β-glukanów do mleka i jogurtów o zróżnicowanej zawartości tłuszczu na:

  1. przemiany mikrobiologiczne i biochemiczne,
  2. mikrostrukturę, teksturę, a w konsekwencji cechy reologiczne,
  3. zmiany mikrobiomu dolnego odcinka przewodu pokarmowego szczurów,
  4. biodostępność związków mineralnych i pierwiastków śladowych (w kontekście zmian struktury tkanki kostnej).

Przeżywalność bakterii chorobotwórczych w wybranych produktach mleczarskich

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Jarosław Kowalik

Celem badań jest zrozumienie kinetyki wzrostu drobnoustrojów patogennych (L. monocytogenes i Y. enterocolitica) w serach typu ricotta i mascarpone.

Określenie wpływu dodatku prebiotyków na dynamikę wzrostu bakterii probiotycznych oraz cechy jogurtu

Kierownik projektu:

dr inż. Adrianna Łobacz

Celem badań jest określenie wpływu dodatku prebiotyków (laktuloza i polidekstroza) na dynamikę wzrostu bakterii probiotycznych (Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus acidophilus) oraz cechy jogurtu.

Całkowita pojemność antyoksydacyjna mleka krowiego w zależności od jakości cytologicznej

Kierownik projektu:

dr inż. Marika Bielecka

Celem badań jest kompleksowa ocena porównawcza mleka surowego o różnej jakości cytologicznej z uwzględnieniem poszczególnych składników o działaniu antyoksydacyjnym (enzymatycznych oraz nieenzymatycznych) oraz ich wpływu na całkowitą pojemność antyoksydacyjną. Jakość cytologiczna determinuje zawartość i aktywność enzymów przeciwutleniających (katalazy, peroksydazy glutationowej, dysmutazy nadtlenkowej i laktoperoksydazy) oraz nieenzymatycznych składników m.in.: β-karotenu, α-tokoferolu oraz witaminy C, polipeptydów i białka. Efektem planowanych badań będzie zwiększenie wiedzy nt. wpływu jakości cytologicznej mleka na zawartość i aktywność poszczególnych bioaktywnych składników oraz całkowitą pojemność antyoksydacyjną.

 

Comments are closed.