Aktualne granty badawcze

Wpływ beta-glukanów na cechy reologiczne oraz biodostępność związków mineralnych z produktów mleczarskich

Kierownik projektu:

dr inż. Marek Aljewicz

Założenia projektu:

Z wielu opracowań naukowych wynika, że β-glukany, zarówno obecne w żywności, jak też izolowane z owsa, jęczmienia, drożdży, bakterii lub grzybów, wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Powyższe daje podstawę do bardziej szczegółowych badań oraz sformułowania hipotezy, że prozdrowotne oddziaływanie oraz właściwości funkcjonalne β-glukanów uzależnione są od ich struktury, koncentracji, a także od matrycy produktu, w którym są dostarczane do organizmu.

Przeprowadzenie kompleksowej, porównawczej oceny wpływu trzech, różniących się pod względem struktury przestrzennej, wysokooczyszczonych preparatów β-glukanów (z grzybów, owsa oraz bakterii) umożliwi potwierdzenie bądź zanegowanie założonej hipotezy.

Celem badań będzie ocena wpływu dodatku β-glukanów do mleka i jogurtów o zróżnicowanej zawartości tłuszczu na:

  1. przemiany mikrobiologiczne i biochemiczne,
  2. mikrostrukturę, teksturę, a w konsekwencji cechy reologiczne,
  3. zmiany mikrobiomu dolnego odcinka przewodu pokarmowego szczurów,
  4. biodostępność związków mineralnych i pierwiastków śladowych (w kontekście zmian struktury tkanki kostnej).

Projekt realizowany będzie w układzie modelowym (in vitro oraz in vivo) przez 3 różne jednostki naukowe (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Morski Instytut Rybacki Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni).

Rezultaty badań w istotnym stopniu wpłyną na rozwój dziedziny badawczej; dostarczą brakujących informacji dotyczących wpływu wysokooczyszczonych β-glukanów, o odmiennej strukturze przestrzennej, na teksturę i cechy reologiczne żeli na bazie mleka i jogurtów (o zróżnicowanej zawartości tłuszczu). Realizacja projektu umożliwi zdefiniowanie wpływu β- glukanów, pochodzących z różnych źródeł, na zmianę mikrobiomu jelita grubego oraz biodostępność związków mineralnych i pierwiastków śladowych z żelu (mleka i jogurtu).

 

 

Comments are closed.