Historia

 • W 1950 roku, w chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, utworzona została Katedra Technologii Mleczarskiej, w skład której wchodziły Zakład Technologii Serowarstwa oraz Zakład Technologii Mleka. Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry był prof. Alojzy Świątek.
 • W latach 1963–1966 funkcję kierownika katedry pełnił prof. Tomasz Dziama, a jego następcą był prof. Stefan Poznański.
 • W 1969 roku, w ramach reorganizacji uczelni, utworzony został Instytut Inżynierii i Biotechnologii Żywności. Funkcje dyrektorów w Instytucie do końca roku 1981 pełnili kolejno: prof. Stefan Poznański i prof. Jerzy Jakubowski.
 • W latach 1982 – 1986 funkcję dyrektora sprawował prof. Jan Kisza.
 • Na początku roku 1983 nastąpiła zmiana nazwy z Instytut Inżynierii i Biotechnologii Żywności na Instytut Technologii Mleczarskiej. Funkcję dyrektora nowego instytutu w latach 1986–1987 pełnił prof. Zbigniew Śmietana,
  natomiast w latach 1987–1996 dyrektorem Instytutu Technologii Mleczarskiej był prof. Jerzy Rymaszewski.
 • Od roku 1997 stanowisko dyrektora instytutu objął prof. Stefan Ziajka. W styczniu 1998 roku dotychczasowy Instytut Technologii Mleczarskiej rozpoczął działalność pod nazwą Instytutu Rozwoju Mleczarstwa.
 • 1 stycznia 2005 roku, na podstawie decyzji Rektora UWM, nastąpiło połączenie Instytutu Rozwoju Mleczarstwa i Katedry Kształtowania
  Bezpieczeństwa Żywności w Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością.
 • W latach 2004–2010 funkcję kierownika Katedry pełnił prof. Władysław Chojnowski, a obecnie funkcję tę sprawuje dr hab. Bogusław Staniewski,
  prof. UWM.
 

Comments are closed.