Kierownik Katedry

dr hab. inż. Grzegorz ZBOIŃSKI, prof. UWM  tel. 523-38-95; 523-32-55

Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. inż. Jan KICIŃSKI  tel. 524-51-09  kic@imp.gda.pl

prof. dr hab. inż. Yevhen KHARCHENKO kharchen@poczta.onet.pl

Profesorowie UWM

dr hab. inż. Andrzej JASKULSKI tel. 523-47-47  andjas@uwm.edu.pl; http://www.uwm.edu.pl/acs/

dr hab. inż. Sylwester KŁYSZ; sylwester–k@wp.pl

dr hab. inż. Józef PELC tel. 523-49-31 joseph@uwm.edu.pl; http://pracownicy.uwm.edu.pl/joseph/

dr hab. inż. Wojciech SOBIESKI tel. 523-32-40 wojciech.sobieski@uwm.edu.pl; http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/

Adiunkci

dr inż. Waldemar DUDDA  tel. 523-32-40  dudda@uwm.edu.pl

dr inż. Wiesław KOMAR tel. 523-45-14 komar@uwm.edu.pl

dr inż. Wojciech MI„SKOWSKI tel. 523-45-14 wojmek@uwm.edu.pl

Starsi wykładowcy

dr inż. Jerzy DOMAŃSKI  tel. 523-49-89  jdom@uwm.edu.pl; http://pracownicy.uwm.edu.pl/jdom/

dr inż. Paweł PIETKIEWICZ tel. 523-45-14 papiet@uwm.edu.pl; http://pracownicy.uwm.edu.pl/papiet/

dr inż. Jan ROGOWSKI tel. 526-63-80 rogowski@uwm.edu.pl

Asystenci

dr inż. Łukasz MIAZIO tel. 523-49-89 lukasz.miazio@uwm.edu.pl

mgr inż. Agnieszka NIEDWIEDZKA tel. 523-35-63 agnieszka.niedzwiedzka@uwm.edu.pl

mgr inż. Piotr BIERANOWSKI tel. 523-35-63 piotr.bieranowski@uwm.edu.pl

mgr inż. Magdalena ZIELIŃSKA tel. 523-47-47 m.nosarzewska@uwm.edu.pl

Wykładowca

mgr inż. Marian KORDEK tel. 523-35-63 mkordek@uwm.edu.pl

Specjalista

Aneta Molenda tel. 523-32-55 sekretariat.kmipkm@uwm.edu.pl

Starsi technicy

Juliusz BŁAZUCKI tel. 523-45-14

Zbigniew RAJKIEWICZ tel. 523-45-14

Technik

Adam OLSZEWSKI tel. 523-45-14

Technolog

mgr Tomasz TABAKA tel. 523-45-14