Aktywny student_front

Opis projektu Aktywny Student (AS)

W semestrze 2013/2014 uruchomiony został program “Aktywny Student” (AS). Celem programu jest promowanie aktywnej postawy studenta, czynnego udziału w szerokiej gamie wydarzeń akademickich, wydarzeniach organizowanych przez potencjalnych pracodawców oraz uczestnictwo w badaniach naukowych.

Każdy student biorący udział w programie oceniany jest w systemie semestralnym na podstawie liczba zdobytych punktów oraz średniej za semestr. Uczestnicy programu z aktualnie najwyższą liczbą punktów AS będą miały pierwszeństwo udziału w wydarzeniach z limitowaną liczbą miejsc (wyjazdach zagranicznych, konferencjach, szkoleniach itp.) oraz pierwszeństwo w wyborze tematu oraz promotora pracy inżynierskiej.

Na koniec studiów liczba punktów semestralnych w AS zostanie zsumowana. Dla 15 pierwszych osób zostanie wydany certyfikat.