AS

Program Aktywny Student - Regulamin
1. Program skierowany jest do studentów kierunku leśnictwo UWM w Olsztynie.
2. Celem programu jest promowanie aktywnej postawy studenta, czynnego udziału w szerokiej gamie wydarzeń akademickich, wydarzeniach organizowanych przez potencjalnych pracodawców oraz uczestnictwo w badaniach naukowych.
3. Każdy student biorący udział w programie oceniany jest w systemie semestralnym. Liczba zdobytych punktów w danym semestrze korygowana jest przez średnią semestralną:
jpgNowy obraz mapy bitowej
4. Liczba przyznawanych punktów oscyluje od 1 do 10 pkt za ukończenie danej aktywności.
5. Punkty przyznawane są za aktywną działalność w organizacjach studenckich (Koło Naukowe Leśników UWM, Zespół Sygnalistów i in.), własne osiągnięcia, które nie są ujęte w programie kształcenia (staże, pomoc w badaniach naukowych, udział w projektach itp.) czynny udział w wydarzeniach zorganizowanych przez KLiEL.
6. Punkty przyznają opiekunowie organizacji studenckich, prowadzący dane badania lub zajęcia, organizatorzy danego wydarzenia.
7. Liczba punktów możliwych do zdobycia będzie wynikała z liczby i charakteru wydarzeń odbywających się w danym semestrze.
8. Zapisanie do programu następuje z chwilą uczestnictwa w danej aktywności.
9. Informacja o nadchodzących wydarzeniach wraz z liczbą punktów, jaką będzie premiowany aktywny w nich udział, każdorazowo zamieszczana będzie na stronie internetowej Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu (www.uwm.edu.pl/kliel).
10. Osoby z aktualnie najwyższą liczbą punktów w AS będą miały pierwszeństwo udziału w wydarzeniach z limitowaną liczbą miejsc (wyjazdach zagranicznych, konferencjach, szkoleniach itp.) oraz pierwszeństwo w wyborze tematu oraz promotora pracy inżynierskiej.
11. W przypadku powtarzania roku przez uczestnika projektu, punkty zdobyte w przedłużonym czasie studiów zostaną uśrednione.
12. Na koniec studiów liczba punktów semestralnych w AS zostanie zsumowana. Dla 15 pierwszych osób zostanie wydany certyfikat.