LCR

Program “Leśnictwo przez Cały Rok”(LCR) jest to cykl spotkań przygotowany dla studentów leśnictwa na UWM. Celem tego programu jest umożliwienie studentom zapoznania się z praktycznymi zagadnieniami gospodarki leśnej realizowanej w nadleśnictwie w ciągu całego roku kalendarzowego, z jednoczesną możliwością aktywnego udziału w tych pracach. Ćwiczenia terenowe są dobrowolne i odbywają się raz w miesiącu na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Mamy nadzieję, że poprzez praktyczny kontakt z lasem studenci jeszcze bardziej rozwiną swoje umiejętności zawodowe. Program „Leśnictwo przez Cały Rok” zakończy się wydaniem stosownych certyfikatów i będzie premiowany w ramach Programu „Aktywny Student” (AS).