Koło Naukowe Leśników

1924936_264126443747852_2100999015_n

Koło Naukowe Leśników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało 3 lipca 2012 r.
Statut KNL UWM

 • Opiekun Koła: dr inż. Ernest Bielinis
 • Opiekun Sekcji Ornitologii: dr hab., Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM
 • Przewodniczący: Kamil Sutkowski
 • Zastępca: Miłosz Czarniewski
 • Skarbnik: Konrad Gwiazda
 • Siedziba Koła: pok. 19, Pl. Łódzki 2

Zapisać się do KNL można na spotkaniach Koła, a także w pok. 108 w godzinach konsultacji dr. inż E. Bielinisa, lub w innych godzinach po ustaleniu telefonicznym.

Strona KNL na Facebook

Cele i zadania Koła Naukowego Leśników UWM:

 • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ekologii lasu i leśnictwa;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i praktycznych;
 • motywowanie studentów do wykonania prac naukowo – badawczych;
 • wyrobienie samodzielności badawczej;
 • integracja środowiska studenckiego;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi, stowarzyszeniami i organizacjami;
 • promowanie kierunku Leśnictwo, Katedry, Wydziału i Uniwersytetu.

Cele realizowane są poprzez:

 • organizowanie spotkań i dyskusji w zakresie ekologii lasów i leśnictwa w Polsce i na świecie;
 • organizacja i uczestnictwo w seminariach, konferencjach i spotkaniach naukowych;
 • udział w szkoleniach, kursach, praktykach;
 • opracowanie i realizowanie projektów naukowych i badawczych;
 • zapoznanie się ze współczesnymi technologiami oraz innowacyjnymi metodami badań w leśnictwie.

Zorganizowane obozy naukowe:

1 2013 Wpływ zwierząt roślinożernych, w tym konika polskiego, na strukturę dolnych warstw drzewostanów (Stacja Badawcza PAN w Popielnie)
2 2013 Struktura przestrzenna starodrzewów sosnowych (Stacja Badawcza PAN w Popielnie)
3 2014 Odnowienie naturalne lasu jako sposób ograniczenia szkód od zwierzyny na terenie nadleśnictw Olsztynek i Miłomłyn (Marózek, Ostróda)
4 2014 Struktura przestrzenna drzewostanów regla dolnego w Bieszczadach (Baligród)
5 2015 Wpływ zwierząt roślinożernych na strukturę dolnych warstw drzewostanów (Włodawa, Sobibór)
6 2016 Struktura wybranych drzewostanów dębowych na terenie Centralnej Ukrainy (Łubnie, Pyriatyn)
– obóz międzynarodowy, zorganizowany wspólnie z Wydziałem Leśnym Narodowego Uniwersytetu Nauk o Życiu i Środowisku (Ukraina).

Publikacje:

Mańko P., Bączek B., Jankowska E., Pawlak A., Boiko S., Borkowski J., 2015. Porównanie cech hodowlanych sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z odnowienia naturalnego i sztucznego. XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Kola Naukowe Sztuka Tworczego Dzialania”. KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn. S.227-231.

Wyróżnienia:

14 maja 2014 r. na XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych na UWM w Panelu Interdyscyplinarnym wyróżniono referat Ewy Bednarczyk, Damiana Banacha, Ewy Parzyszek, Marty Orzołek pt. „Typy rozmieszczenia drzew w starodrzewach sosnowych”.

W dniu 12.05.2017 r.  członkowie KNL – Aleksander Dębiński i Tomasz Krokowski zajęli III miejsce w konkursie na najlepiej wygłoszony referat podczas konferencji obozu naukowego “Rejs”.