Małgorzata Makowska

mmakowskaspecjalista naukowo-techniczny
mgr inż. Małgorzata Makowska

pok.16
tel. (89) 5233381
mail: malgorzata.makowska(at)uwm.edu.pl