Zbigniew Sierota

prof Sierota
prof. dr hab. Zbigniew Sierota
pok.: 20
tel.: (89) 5234947
mail: zbigniew.sierota(at)uwm.edu.pl

 

 

 

 

Konsultacje:
- wtorek 10:00-12:00 – I połowa semestru,  15:00-16:00 – II połowa semestru

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW.  Doktor nauk leśnych w 1980 r., dr habilitowany w 1996 r., profesor nauk leśnych w 2000 r.; staże zagraniczne: Niemcy, Finlandia, Francja, Japonia. Zatrudniony od 1971 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa, obecnie na stanowisku profesora oraz od 2011 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zajmuje się fitopatologią i chorobami lasu oraz problematyką monitoringu fitopatologicznego. Promotor 4 rozpraw doktorskich zakończonych i 2 przewodów doktorskich. Autor i współautor ponad 140oryginalnych prac twórczych i wielu popularno-naukowych oraz ponad 120 niepublikowanych raportów, dokumentacji i ekspertyz.  Autor książek „Choroby lasu” (1999)  i  „Gdy las choruje” (2011)  oraz współautor „Las-człowiek…człowiek-las” (2011) i „Grzyby jakich nie znamy” (2012). Były kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL. Pełnił z wyboru funkcje Przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych PAN.