Pracownicy

Kierownik Katedry
dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM
pok.: 17
tel.: (89) 5233944
mail: jakub.borkowski@uwm.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek 13:00-14:00

prof. dr hab. Zbigniew Sierota
pok.: 19
tel.: (089) 5234947
mail: zbigniew.sierota@uwm.edu.pl
Konsultacje: wtorek 10:00-12:00 – I połowa semestru, 15:00-16:00 – II połowa semestru

dr inż. Adam Sikora
pok.: 21
tel.: (89) 5234250
mail: sikora.las@gmail.com
Konsultacje: piątek 08:00-10:00

dr Anna Zawadzka
pok. 20
tel.  (89) 5233943
mail: anna.zawadzka@uwm.edu.pl
Konsultacje: środa 13:30 – 15:00

dr inż. Ernest Bielinis
pok. 105
tel.  (89) 5234833
mail: ernest.bielinis@uwm.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek 12:00-13:30

dr inż. Alicja Słupska
pok. 19
tel.: (089) 5234947
mail: alicja.slupska@uwm.edu.pl
Konsultacje: wtorek 11:30-14:00

mgr inż. Sławomir Piętka
pok.: 108
tel.: (89) 5234863
mail: slawomir.pietka@uwm.edu.pl
Konsultacje: środa 09:00-12:00

mgr inż. Maciej Nasiadko
pok.: 21
tel.: (89) 5234250
mail: maciej.nasiadko@uwm.edu.pl
Konsultacje: piątek 15:00-16:00

mgr inż. Małgorzata Makowska
pok.: 18
tel.: (89) 5233381
mail: malgorzata.makowska@uwm.edu.pl

 

Osoby współpracujące z Katedrą:

dr hab. Albert Dudek, prof. UWM

mgr inż. Jan Karetko

mgr inż. Włodzimierz Serwiński

mgr inż. Andrzej Bieżuński

dr inż. Waldemar Sieniawski

inż. Janusz Szwałkiewicz

mgr inż. Rafał Zagroba

mgr inż. Grzegorz Wanat

mgr inż. Tomasz Haładaj

Kontakt z ww. osobami przez sekretariat Katedry