Publikacje do pobrania ze strony GDLP

  • HODOWLA LASU

Przedsiewne traktowanie nasion drzew, krzewów, pnączy i krzewinek.

Siedliska leśne zmienione i zniekształcone.

Zasady hodowli lasu.

Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010.

Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035.

Atlas gleb leśnych Polski.

Szkółkarstwo leśne od a do z.

Szkółkarstwo kontenerowe.

Zalesianie gruntów rolnych i opuszczonych terenów rolniczych. Poradnik właściciela.

Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym.

Leśna baza nasienna w Polsce.

Gospodarstwo stroiszowo-choinkowe.

Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych.

Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych.

Program ochrony leśnych zasobów genowych.

Metody ochrony leśnych zasobów genowych.

  • URZĄDZANIE LASU – Instrukcja Urządzania Lasu

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU – CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU – CZĘŚĆ II

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU – CZĘŚĆ III

  • URZĄDZANIE LASU – Mapy Wzorcowe

01_02_01_ Mapa gospodarcza

02_02_02_ Mapa gospodarcza z cieciami rębnymi

03_03_01_ Matryca mapy gospodarczo-przeglądowej

04_03_02_ Mapa gospodarczo-przeglądowa drzewostanów i projektowanych cięć rębnych

05_04_01_ Matryca mapy przeglądowej

06_04_02_ mapa przeglądowa drzewostanów

07_04_03_Mapa przeglądowa siedlisk leśnych

08_04_04_ Mapa przeglądowa cięć rębnych

09_04_05_ Mapa przeglądowa ochrony przeciwpożarowej

10_04_06_ Mapa przeglądowa gospodarki łowieckiej

11_04_07_ Mapa przeglądowa ochrony lasu

12_04_08_ Mapa przeglądowa zagospodarowania rekreacyjnego

13_05_01_ Mapa sytuacyjna obszaru w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa

14_05_02_ Mapa sytuacyjno-przeglądowa obszarów chronionych i funkcji lasu

15_05_03_ Mapa sytuacyjno-przeglądowa walorów przyrodniczo-kulturowych

  • URZĄDZANIE LASU

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce.

Geomatyka w lasach państwowych. Część I. Podstawy.

Geomatyka w lasach państwowych. Część II. Poradnik praktyczny.

Aktualizacja stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w LP – roczniki od 2005 do 2012

Wyniki 5-letniego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej.

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce w latach: 2009 – 2012, 2006 – 2010, 2007 – 2011, 2008 – 2012

  • OCHRONA LASU

Środki ochrony roślin roczniki od 2012 do 2019.

Stan ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej.

Siedliska leśne zmienione i zniekształcone.

Zwalczanie przestępstw i wykroczeń leśnych. Wybrane procedury.

Zastosowanie analiz dna drewna w postępowaniu karnym.

INSTRUKCJA OCHRONY LASU – TOM I

INSTRUKCJA OCHRONY LASU – TOM II

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu.

Ochrona lasów przed pożarami.

Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych.

Porosty w lasach. Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów.

Mszaki w lasach. Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów.

Chrońmy sędziwe drzewa.

Rozpoznawanie chorób infekcyjnych drzew leśnych.

Gdy las choruje…

Atlas parazytoidów szkodników pierwotnych sosny

Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu.

Impregnaty dla leśnictwa.

Fytoftorozy w szkółkach i drzewostanach leśnych.

  • UŻYTKOWANIE LASU

KATALOG NORM CZASU DLA PRAC LEŚNYCH

INSTRUKCJA BHP

  • UDOSTĘPNIANE LASU

Turystyka w Lasach Państwowych. tom I – IV