Prace inżynierskie

Rok: 2018

Promotor: Prof. dr hab. Albert Dudek

„Zasoby martwego drewna w drzewostanach świerkowych w zależności od stopnia uwilgotnienia siedliska na terenie Nadleśnictwa Rajgród”.

„Zmienność wybranych cech pnia i korony drzewa w zależności od położenia w drzewostanie na przykładzie drzewostanów sosnowych z RDLP Olsztyn”

Rok: 2017

Promotor: Prof. dr hab. Albert Dudek

“Tereny leśne zajęte przez linie energetyczne – skala problem na terenie RDLP Olsztyn – sposoby wykorzystania na przykładzie wybranych Nadleśnictw”.

Rok: 2016

Promotor: Prof. dr hab. Albert Dudek

„Porównanie cech dendrometrycznych sosny zwyczajnej z obrzeża i z głębi drzewostanu”

„Wpływ wybranej technologii pozyskania na rozmiar uszkodzeń w drzewostanie pozostającym”.

„Wpływ zastosowanych środków zrywkowych na rodzaj i ilość uszkodzeń w drzewostanie trzebieżowym”

Rok: 2015

Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Sierota

„Patogeny i choroby infekcyjne w odnowieniach naturalnych sosny na terenie Nadlesnictwa Nidzica”.

„Choroby infekcyjne w drzewostanach Arboretum leśnego w Kudypach”

„Choroby zasiedlające drewno drzew martwych na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka”

„Zmienność fenologiczna klonów modrzewia na plantacji nasiennej w RDLP w Olsztynie” (promotor pomocniczy dr Cezary Bystrowski)

„Grzyby patogeniczne na terenie Kampusu Kortowo”

„Ocena zasiedlania pniaków iglastych przez Heterabasiodion annosum i H. parviporum na terenie Nadleśnictwa Mrągowo”

 

Promotor: dr. inż. Sergii Boiko

„Analiza wybranych elementów struktury drzewostanów sosnowych z wykorzystaniem technologii naziemnego skanowania laserowego”

 

Promotor: Prof. dr hab. Albert Dudek

„Porównanie wybranych cech taksacyjnych lasów prywatnych i państwowych na przykładzie wybranego obiektu”

„Szacowanie zasobów leżaniny i porównanie wybranych metod pomiarowych na przykładzie drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Gdańsk”

„Porówaninie cech debdrometrycznych debów szypułkowych (Quercus robur L.) z obrzeża i z głębi drzewostanu w Nadleśnictwie Rytel”.