Ochrona Przyrody w Praktyce

Program “Ochrona Przyrody w Praktyce”(OPP) jest to cykl spotkań przygotowany dla studentów leśnictwa na UWM. Ten program edukacyjny ukazuje nowatorskie w skali kraju podejście do studiowania leśnictwa, dające studentom możliwość brania udziału w zorganizowanych wyjazdach do jednostek ściśle związanych z praktycznym podejściem do ochrony przyrody. Mamy nadzieję, że poprzez kontakt z tego typu instytucjami wielu naszych studentów zarówno nawiąże kontakty z pracownikami tych instytucji, jak również jeszcze bardziej rozwinie umiejętności zawodowe, co zwiększy ich szanse w konkurowaniu o zgodne z wykształceniem zatrudnienie. Program ten zakończy się wydaniem stosownych certyfikatów i będzie premiowany w ramach Programu „Aktywny Student” (AS).