Informacja dla studentów II roku Leśnictwa

By | 06/11/2015

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość nieuczestniczenia w ćwiczeniach terenowych z Łowiectwa (12.06, II rok studiów) pragnę wyjaśnić tę kwestię. To, że ćwiczenia odbywają się po zaliczeniu ćwiczeń audytoryjnych nie oznacza, że nie są istotnym elementem całości kształcenia. Jeśli z jakichś przyczyn ktoś nie weźmie udziału w ww. zajęciach, nie będzie miał zaliczonych ćwiczeń. Może to nastąpić jedynie na podstawie pisemnego opracowania dotyczącego tematyki ćwiczeń, złożonego do 19 czerwca. Z góry informuję, że ściągnięte z netu ogólniki będą odrzucane (tak jak kilka okrąglaków, które bez trudu znalazłem w sieci, dostarczonych dotychczas przez jedną osobę). Obowiązek dostarczenia pisemnego opracowania dotyczy również osób, które nie wzięły udziału w ćwiczeniach na terenie ZO PZŁ. Zachęcam, ażeby wspomniane opracowania przygotowywać po konsultacjach z osobami, które były obecne, aby odzwierciedlały one faktyczne treści poruszane podczas zajęć.
dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM