Informacje organizacyjne dotyczące zaliczeń z łowiectwa

By | 05/19/2015
1. Pierwszy termin II kolokwium jest w dniu 25 maja.
2. Dopuszczone są do niego osoby, które pozytywnie zaliczyły pierwsze kolokwium.
3. Osoby, które go nie zaliczyły będą mogły przystąpić do łącznego zaliczenia I i II kolokwium, przy czym takie łączone kolokwium będzie mogło być zaliczane tylko jednokrotnie. Terminem jego zaliczania będzie 1 czerwca (w trakcie zajęć ćwiczeniowych).
4. Osoby ubiegające się o zwolnienie z zaliczenia wykładów, oprócz obecności na wykładach i odpowiedniej oceny z ćwiczeń, zobowiązane są do zaliczenia II kolokwium w pierwszym terminie, t.j. w dn. 25 maja.
5. Zaliczenie wykładów odbędzie się 1 czerwca (w trakcie zajęć ćwiczeniowych).
6. Do zaliczenia wykładów będą dopuszczone osoby, które zaliczą II kolokwium w pierwszym terminie.
7. Poprawa II kolokwium (w grupach ćwiczeniowych) i zaliczenia wykładów (w trakcie wykładu) odbędzie się w dn. 8 czerwca.
Zagadnienia do opanowania w ramach II kolokwium:
1. Nazewnictwo i cykl poroża jeleniowatych występujących w Polsce.
2. Obliczanie liczebności i zagęszczenia populacji z wyników pędzeń próbnych.
3. Charakterystyka i rodzaje polowań indywidualnych i zbiorowych (na czym polegają poszczególne rodzaje polowań indywidualnych i zbiorowych, na jakie gatunki poluje się za ich pomocą, itp.)
4. Podział broni, cechy charakterystyczne i przeznaczenie ważniejszych rodzajów broni, ważniejsze pojęcia, w tym kalibru, lunety i lornetki myśliwskie.
5. Urządzenia łowieckie
6. Podział i charakterystyka psów myśliwskich (bez konkursów i prób).
7. Umiejętność rozpoznawania ważniejszych ras psów myśliwskich.