Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Inżynieria procesowa

  Studia zaoczne

Aparatura biotechnologiczna

  Studia zaoczne

Aparatura do przetwórstwa surowców roślinnych

Aparatura gastronomiczna

  Studia niestacjonarne

Magisterskie Studia Uzupełniające

Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego

Egzamin inżynierski

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Operacje mechaniczne i urządzenia

Procesy cieplne i aparaty

Urządzenia i instalacje membranowe

Procesy dyfuzyjne i aparatyInżynieria żywności

Aparatura przemysłu spożywczego

Reologia techniczna

Egzaminy dyplomowe

Aktualne informacje n/t przebiegu egzaminu dyplomowego i zagadnień kierunkowych (strona WNŻ)

TowaroznawstwoAparatura i inżynieria procesów produkcyjnych

Przykłady rachunkowe

Tablice i zestawienia danych

Inne

  Instrukcje do ćwiczeń