Inżynieria przetwórstwa żywności

Inżynieria przetwórstwa żywności

Jeżeli:

  • interesujesz się technologią i techniką produkcji żywności,
  • chcesz mieć realny wpływ na asortyment i jakość rynkowych produktów spożywczych,
  • interesują Cię badania żywności pod kątem jej składu i właściwości,
  • chciał(a)byś wdrożyć nowe receptury i zaproponować produkcję nowych wyrobów spożywczych,
  • masz pomysł na innowacyjne rozwiązania techniczne w przetwórstwie żywności,
  • chciał(a)byś pracować po ukończeniu studiów w najnowocześniejszej branży przemysłu w Polsce:

wybierz studia na kierunku

Inżynieria Przetwórstwa Żywności na UWM w Olsztynie

Po ukończeniu studiów I° na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności możesz kontynuować naukę na studiach II° na Wydziale Nauki o Żywności lub Wydziale Nauk Technicznych UWM. Możesz ją też kontynuować na kierunku Food Engineering prowadzonym przez UWM wspólnie z Universytetem w Offenburgu (Niemcy). Studia realizowane są w Olsztynie i Offenburgu, a wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
Studia II° możesz też podjąć na dowolnej uczelni wyższej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W roku akademickim 2018/2019 uruchomione zostanie na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności kształcenie dualne. Oznacza to, że dla zdeklarowanych osób program kształcenia na III i IV roku studiów zostanie rozszerzony o dodatkowe praktyki zawodowe przygotowujące absolwenta do praktycznego wykorzystania wiedzy zgodnej z zapotrzebowaniem przyszłego pracodawcy.
Po studiach na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności absolwenci będą zorientowani na kreowanie wysokiej jakości funkcjonowania zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego zgodnie ze standardami europejskimi. Poziom wiedzy i umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom kierunku zajmować stanowiska kierownicze w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz dają szansę zatrudnienia w biurach inżynierskich.

 

Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Dzięki temu Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

>>Portal informacyjny o studiach na UWM<<

Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
Wydział Nauki o Żywności,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 7, 10-719 Olsztyn
tel./fax: 89 5233431
www.uwm.edu.pl/kiap
e-mail: kiap@uwm.edu.pl

Inżynieria Przetwórstwa Żywności