Popularyzacja

Popularyzacja

Działalność szkoleniowa i popularyzatorska realizowana przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej:

Szkolenia, seminaria, warsztaty

  1. Warsztaty zorganizowane wspólnie z Firmą Grundfos dla studentów i pracowników Wydziału Nauki o Żywności, dotyczące wykorzystania pomp w przemyśle spożywczym;
  2. Warsztaty zorganizowane wspólnie z Firmą UNITEX dla studentów i pracowników Wydziału Nauki o Żywności, dotyczące problemów związanych z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków;
  3. Warsztaty zorganizowane wspólnie z Firmą Grundfos dla studentów i pracowników Wydziału Nauki o Żywności, dotyczące audytu energetycznego pomp w przemyśle spożywczym;
  4. Warsztaty zorganizowane wspólnie z Firmą Grundfos dla studentów i pracowników Wydziału Nauki o Żywności, dotyczące zintegrowanego zarządzania pompami w zakładach przemysłu spożywczego.

Publikacje popularnonaukowe i inne

  1. Limanowski J., 2016, Postęp techniczny w przetwórstwie mleka TECHMILK 2016, Wiadomości Uniwersyteckie, 03/199, 9, ISSN 1641 3199
  2. Warechowski J., Probola G., 2016, Zarządzanie aparaturą kontrolno-pomiarową w zakładzie mleczarskim, Agro Industry, 3, 32-34