Nauka

Nauka

Wybrane publikacje pracowników Katedry

 1. Warechowska M., Markowska A., Warechowski J., Miś A., Nawrocka A., 2016, Effect of tempering moisture of wheat on grinding energy, middlings and flour size distribution, and gluten and dough mixing properties, Journal of Cereal Science, 69, 306-312, DOI: 10.1016/j.jcs.2016.04.007
 2. Limanowski J., 2016, Changes in cream cheese rheological properties during mixing with a fruit concentrate, Polish Journal of Natural Sciences, 31(2), 231-238
 3. Dajnowiec F., Banaszczyk P, Kubiak A,, Biegaj M., Zander L., 2016, The study on oil droplet size distribiution in O/W emulsions prepared by the use of the asymetric membrane, Polish Journal of Natural Sciences, 31(4)
 4. Kubiak A., Rauscher H., Dajnowiec F., Banaszczyk P., Biegaj M., Hełminski R., 2016, Visualization of amaranth oil presence on the surface and inside spray dried microcapsules, Polish Journal of Natural Sciences, 31(1), 89-99
 5. Mickiewicz D., Kiljański T., Bomba A., 2016, Charakterystyki reologiczne puree owocowych i warzywnych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 55(4), 148-149
 6. Siemianowski K., Mickiewicz D., Lis A., Tońska E., 2016, Właściwości reologiczne, tekstura oraz barwa ricott dostępnych na polskim rynku, Acta Agrophysica, 23(4), 695-704
 7. Siemianowski K., Tońska E., Mickiewicz D., Szpendowski J., 2016, An evaluation of the nutritional value of ricotta sold on the polish market, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 41, ISSN 2081-1284
 8. Kiełczewska K., Smoczyński M., Staniewski B., Haponiuk E., Nowak K., 2016, Impact of high – pressure homogenization performed at different temperatures on changes in selected stability parameters of the emulsion and colloidal phases of milk, Polish Journal of Natural Sciences, 31(3), 387-398
 9. Markowska A., Warechowska M., Warechowski J., 2016, Influence of moisture on external friction coefficient and basic physical properties of Astoria variety wheat grain, Technical Sciences, 19(1), 17-26
 10. Warechowska M., Warechowski J., Stępień A., Wojtkowiak K., 2016, Effect of the size of triticale kernel on milling energy consumption, flour yield and granulometric composition of flour, Polish Journal of Natural Sciences, 31(3), 433-444
 11. Warechowska M., Warechowski J., Skibniewska K.A., Siemianowska E., Tyburski J., Aljewicz M.A., 2016, Environmental factors influence milling and physical properties and flour size distribution of organic spelt wheat, Technical Sciences, 19(4)
 12. Kubiak A., 2016, Electronic noses and tongues in food science w rozdziale Rapeseed Analysis by an Electronic Nose, ELSEVIER, London,ISBN/ISSN 978-0-12-800243-8978-0-12-800243-8

Konferencje organizowane i współorganizowane

 1. XXI Seminarium TECHMILK 2020, Mikolajki 12-14.02.2020, konferencja dla pracowników przemysłu mleczarskiego, organizator: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
 2. XX Jubileuszowe Seminarium TECHMILK 2019, Mikolajki 12-15.02.2019, konferencja dla pracowników przemysłu mleczarskiego, organizator: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
 3. XIV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM „MIESZANIE”, Olsztyn, 3-5 października 2018
 4. XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRZEPŁYWÓW WIELOFAZOWYCH, Olsztyn, 3-5 października 2018
 5. XIX Seminarium TECHMILK 2018, Mikolajki 06-09.02.2018, konferencja dla pracowników przemysłu mleczarskiego, organizator: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
 6. XVIII Seminarium TECHMILK 2017, Mikolajki 14-17.02.2017, konferencja dla pracowników przemysłu mleczarskiego, organizator: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
 7. Postęp techniczny w przetwórstwie mleka TECHMILK 2016, 16-19.02.2016, 391 uczestników, 53 referaty w języku polskim, konferencja dla pracowników przemysłu mleczarskiego, organizator Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej