Copyright©2009 - Paweł Sulima

khrin

 

 

dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM

e-mail: jerzy.przyborowski@uwm.edu.pl

tel. (089) 523 37 57

godziny konsultacji: środa i czwartek 1500 – 1545
link do bazy danych NaukiPolskiej

Rozprawa doktorska:

SGGW Warszawa, Wydział Ogrodniczy, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, 1992.

Indukcja haploidów ogórka (Cucumis sativus L.) i ich charakterystyka

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt

Rozprawa habilitacyjna:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra  Hodowli Roślin i Nasiennictwa, 2004.

Pre- i postzygotyczne bariery krzyżowalności przy krzyżowaniu wybranych gatunków z rodzaju Lupinus

Dyscypliny:

Ogrodnictwo, Agronomia

Specjalności:

Genetyka i hodowla roślin

Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje:

Instytut Oświaty Rolniczej AR-T w Olsztynie, Zakład Doradztwa Rolniczego:

1988 – stażysta, technolog;

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR-T

1989 – asystent-stażysta;

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW w Warszawie

1989-1992 – doktorant

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM

1993 – adiunkt

2006 - profesor UWM