Pablo Software Solutions
Kierownik
Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski
Rada Naukowa
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski
Prof. dr hab. inż. Wojciech Budzyński
Prof. dr hab. inż. Janusz Budny
Dr inż. Przemysław Chojnowski
Dr inż. Eugeniusz Chyłek
Andrzej Jamiołkowski
Andrzej Koniecko
Prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski - przewodniczący
Bogdan Meina
Prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski
Prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki
Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak
Prof. dr hab. inż. Stefan Szczukowski