Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
   Start arrow Aktualności KHBiOM arrow Ogłoszenie o pracę.

Ogłoszenie o pracę.
Friday, 29 April 2016
OGŁOSZENIE O PRACĘ

Informujemy o możliwości podjęcia pracy na stanowisku inżynieryjno-technicznym

(laborant) w Katedrze Hodowli Bydła i Oceny Mleka Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM

w Olsztynie w projekcie pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw

ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych”

współfinansowanego ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu badań

naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Zakres prac obejmować będzie m in.:

1. udział w badaniach nad paszowym wykorzystaniem ślazowca pensylwańskiego.

2. wykonywanie analiz laboratoryjnych w zakresie oceny wpływu żywienia krów mlecznych

na skład mleka:

- ocena składu i jakości mleka,

- oznaczenie profilu kwasów tłuszczowych,

- oznaczenie zawartość związków mineralnych i witamin A i E w mleku.

3. wykonywanie analiz laboratoryjnych w zakresie oceny wpływu żywienia opasów na

jakość wołowiny:

- oznaczenie profilu kwasów tłuszczowych,

- oznaczenie zawartość związków mineralnych i witamin A i E w mięsie wołowym.

4. udział w pobieraniu prób mięsa z tusz zwierząt doświadczalnych w zakładach mięsnych.

5. Opracowywanie wyników analiz laboratoryjnych i prowadzenie dokumentacji badań.

1. wykształcenie wyższe (ukończone studia magisterskie) z zakresu nauk rolniczych lub

przyrodniczych (preferowane: zootechnika)

2. dobra znajomość zagadnień związanych z analityką chemiczną i pracą w laboratoriach

badawczych, potwierdzoną doświadczeniem zawodowym, obsługa spektrometru absorpcji

atomowej, chromatografu gazowego, chromatografu cieczowego oraz aparatu

MilkoScan

3. doświadczenie w realizacji projektów badawczych, w których wykonywano analizy

laboratoryjne na w/w aparaturze

4. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

5. dyspozycyjność

6. prawo jazdy kat. b

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny należy dostarczyć w terminie do 6.05.2016 r.

na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub złożyć osobiście w sekretariacie Katedry Hodowli Bydła i

Oceny Mleka ul. Oczapowskiego 5 pokój 137, Olsztyn

W tytule maila/na kopercie proszę wpisać BIOSTRATEG – laborant.

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zostaną o tym fakcie powiadomione

telefonicznie.
 
dalej »Copyright © 2022 Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
Opracowanie: Janina Pogorzelska, Jan Miciński
Stronę wykonał: Daniel Żukowski