Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Dzisiaj jest

dr hab. inż. Andrzej Cezary Żołnowski

Katedra Chemii Środowiska
UWM w Olsztynie

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalności: chemia rolna i środowiskowa

Katedra Chemii Środowiska
 UWM w Olsztynie 
Wydział Kształtowania
 Środowiska i Rolnictwa
10-718 Olsztyn, Plac Łódzki 4
 Tel: 0-89 523 35 47;
0-89 523 39 76
Fax: 0-89 523 39 76

Email: anzol@uwm.edu.pl

 Publikacje         Wiadomości dla studentów         Dyplomanci        Akty prawne         Metodyki

Biblioteka UWM       

 

rozprawa habilitacyjna: Żołnowski A.C. 2013. Studia nad zmiennością plonowania i jakością ziemniaka jadalnego (Solanum tuberosum L.) w warunkach zróżnicowanego nawozenia mineralnego. UWM Olsztyn (Rozpraway i monografie - Dissertations and Monographs), 191: ss. 259. ISBN 978-83-7299-832-3

praca doktorska: Żołnowski A.C. 2000. Oddziaływanie nawożenia na zawartość glikoalkaloidów w ziemniaku podczas wegetacji i przechowywania Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, UWM Olsztyn, promotor pracy: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko

 

WYBRANE PUBLIKACJE                                                                                         

 


 1. Rolka E., Żołnowski A.C., Sadowska M.M. 2020. Assessment of heavy metal content in soils adjacent to the DK16-route in Olsztyn (North-Eastern Poland). Pol. J. Environ. Stud.  29(6) IF2018: 1.186   https://doi.org/10.15244/pjoes/118384 

 2. Rolka E., Żołnowski A.C., Kozłowska K.A. 2020. Assessment of the content of trace elements in soils and roadside vegetation in the vicinity of some gasoline stations in Olsztyn (Poland). J. Elem., 25(2) IF2018: 0.733  https://doi.org/10.5601/jelem.2019.24.4.1914

 3. Sądej W., Żołnowski A.C., Ciećko Z., Grzybowski Ł., Szostek R. 2019. Evaluation of the impact of soil contamination with mercury and application of soil amendments on the yield and chemical composition of Avena sativa L. Journal of Environmental Science and Health, Part A IF: 1.536 10.1080/10934529.2019.1667671

 4. Żołnowski A.C., Sądej W., Suski M.S., Wyrwas A., Skrocki D. 2019. Impact of paper mill waste on physicochemical properties of soil, crop yield, and chemical composition of plants. CLEAN - Soil, Air, Water IF: 1.804  10.1002/clen.201900080

 5. Sądej W., Żołnowski A.C. 2019. Comparison of the effect of various long-term fertilization systems on the content and fractional composition of humic compounds in Lessive soil. Plant Soil and Environment 65: 172-180.  IF: 1.421  10.17221/777/2018-PSE

 6. Sądej W., Żołnowski A.C., Marczuk O. 2016. Content of phenolic compounds in soils originating from two long-term fertilization experiments. Archives of Environmental Protection. 42(4): 104-113. IF: 0.919  10.1515/aep-2016-0047

 7. Ciećko Z., Żołnowski A.C., Madej M., Wasiak G., Lisowski J. 2015. Long-Term Effects of Hard Coal Fly Ash on Select Soil Properties. Polish Journal of Environmental Studies, 24(5): 1949-1957.  10.15244/pjoes/35984

 8. Żołnowski A.C. 2013. Studia nad zmiennością plonowania i jakością ziemniaka jadalnego (Solanum tuberosum L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. UWM Olsztyn (Rozprawy i Monografie - Dissertations and Monographs), 191: ss. 259. ISBN 978-83-7299-832-3.

 9. Żołnowski A.C., Busse M.K., Zając P.K. 2013. Response of maize (Zea mays L.) to soil contamination with copper depending on applied contamination neutralizing substances. J. Elem., 18(3): 507-520.  10.5601/jelem.2013.18.3.14

 10. Ciećko Z., Żołnowski A.C., Mierzejewska A. 2012. Impact of foliar nitrogen and magnesium fertilization on concentration of chlorophyll in potato leaves. Ecol. Chem. Eng., 19(6): 525-535.

 11. Ciećko Z., Mierzejewska A., Żołnowski A.C., Szostek R. 2012. Influence of foliar nitrogen and magnesium fertilization on concentration of ash macronutrients in potato tubers. Ecol. Chem. Eng., 19(7): 677-688.

 12. Żołnowski A.C. 2010. Effect of two technologies of nitrogen fertilization on contents of glycoalkaloids and aminoacids in potato tubers. Ecol. Chem. Eng., 17(6): 717-724.

 13. Ciećko Z., Żołnowski A.C., Ostrowska E., Chełstowski A. 2010. Long-time effect of hard coal fly ashes application on nitrogen content in the soil. Ecol. Chem. Eng., 17(6): 748-755.

 14. Ciećko Z., Żołnowski A.C., Mierzejewska A. 2010. Effect of foliar nitrogen and magnesium fertilization on the total, protein nitrogen and nitrates (V) content in potato tubers. Ecol. Chem. Eng., 17(6): 593-600.

 15. Zolnowski A.C., Ciecko Z., Najmowicz T. 2009. Arsenic content in and uptake by plants from arsenic-contaminated soil. [In:] Application of phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural, and Wastewater Contamination. Series C: Environmental Security. Published by Springer in cooperation with NATO Public Diplomacy Division., NATO Science for Peace and Security: 135-145.

 16. Ciecko Z., Zolnowski A.C., Chelstowski A. 2009. Long-term effect of coal fly ash application on soil total nitrogen and organic carbon concentrations. [In:] Application of phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural, and Wastewater Contamination. Series C: Environmental Security. Published by Springer in cooperation with NATO Public Diplomacy Division., NATO Science for Peace and Security: 147-158.

 

 

Ostatnia aktualizacja: