Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

CEL     ADRESACI STUDIÓW     OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA      KADRA     PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje swoją tematyką zagadnienia związane z problematyką dotyczącą gospodarki odpadami. W czasie trwania studiów zaplanowano do realizacji następujące moduły:

·      Aspekty prawne gospodarowania odpadami,

·      Organizacja gospodarki odpadami,

·      Monitoring w gospodarce odpadami,

·      Odzysk i recykling odpadów,

·      Technologie zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych,

·      Biologiczne metody przetwarzania odpadów,

·      Termiczne metody przekształcania odpadów,

·      Ocena oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko,

·      Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarce odpadami,

·      Eksploatacja i rekultywacja składowisk.