Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

CEL     ADRESACI STUDIÓW     OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA      KADRA     PROGRAM STUDIÓW

KADRA

Program Studiów Podyplomowych jest realizowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Katedra Chemii  Środowiska, Katedra Chemii, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Katedra Mikrobiologii) oraz najlepszych specjalistów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska i odpadowego, zarządzania regionem, doradztwa gospodarczego i projektowego oraz procedur zamówień publicznych. Wśród nich znajdują się przedstawiciele jednostek administracyjnych i firm zajmujących się w praktyce odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie regionu warmińsko-mazurskiego, takich jak:

·         Urząd Marszałkowski;

·         Urząd Miasta w Olsztynie;

·         ZUOK Spytkowo;

·         ZUOK Rudno;

·         ZGOK Olsztyn;

·         Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku;

·         Firma REMONDIS;

·         MPEC Olsztyn.