Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

CEL     ADRESACI STUDIÓW     OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA      KADRA     PROGRAM STUDIÓW

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub osób mających styczność z problematyką odpadów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, m.in.:

·        kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach z branży wywozu i unieszkodliwiania odpadów;

·         przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych;

·         osób wykonujących zadania organów administracji publicznej;

·         przedstawicieli firm i zakładów działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej;

·         podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) wykonujących zadania w tej dziedzinie;

·        osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w zakresie rozumienia oraz praktycznego stosowania wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami;

·         absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

·         dydaktyków, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę z podejmowanej dziedziny,

·         osób stosujących prawo w praktyce.

 

Słuchaczami studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe różnych kierunków studiów (na poziomie: licencjat, studia inżynierskie, magisterskie), które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami.