Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie


  
 

 

Wydział Rolnictwa I LEŚNICTWa

KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

ZESPÓŁ CHEMII ŚRODOWISKA

 

 

Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje


Dzisiaj jest

dr inż. Natalia Kordala

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
UWM w Olsztynie

doktor nauk rolniczych dyscyplina naukowa:
technologia żywności i żywienia
specjalność:
biotechnologia przemysłowa
 UWM w Olsztynie

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
 UWM w Olsztynie 
Wydział Kształtowania
 Rolnictwa i Leśnictwa
10-744 Olsztyn, Oczapowskiego 8
 Tel: 0-89 523 33 89
Email: natalia.kordala@uwm.edu.pl

 Publikacje      Referaty i postery

 

rozprawa doktorska: Analiza czynników decydujących o wykorzystaniu sacharydów surowców lignocelulozowych w biosyntezie etanolu
UWM Olsztyn, 2
013 r. promotor pracy:
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Włodzimierz Kazimierz Bednarski


PUBLIKACJE

 1. Wyszkowski M., Wyszkowska J., Borowik A., Kordala N. 2020. Contamination of Soil with Diesel Oil, Application of Sewage Sludge and Content of Macroelements in Oats. Water Air and Soil Pollution
  231: 1-12, DOI: 10.1007/s11270-020-04914-2

 2. Kordala N. 2018. Biotechnologia opakowań żywności. [W:] Biotechnologia żywności dla dietetyków : aspekty technologiczne i żywieniowe / pod redakcją naukową: Włodzimierza Bednarskiego i Jerzego Jana Pietkiewicza. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy: 323-337.

 3. Dubis B., Bułkowska K., Lewandowska M., Szempliński W., Jankowski K.J., Idźkowski J., Kordala N., Szymańska K. 2017. Effect of different nitrogen fertilizer treatments on the conversion of Miscanthus x giganteus to ethanol. Bioresource Technology. 243: 731-737, DOI: 10.1016/j.biortech.2017.07.005

 4. Kordala N., Lewandowska M., Bednarski W. Doskonalenie fermentacji etanolowej słomy rzepakowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 589: 39-47, DOI: 10.22630/ZPPNR.2017.589.19

 5. Lewandowska M., Szymańska K., Kordala N., Dąbrowska A., Bednarski W., Juszczuk A. 2016. Evaluation of Mucor indicus and Saccharomyces cerevisiae capability to ferment hydrolysates of rape straw and Miscanthus giganteus as affected by the pretreatment method. Bioresource Technology, 212: 262-270, DOI: 10.1016/j.biortech.2016.04.063

 6. Kordala N., Bednarski W., Lewandowska M. 2016. Nanotechnologia w doskonaleniu oceny mikrobiologicznej jakości żywnosci. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 586: 45-57.

 7. Lewandowska M., Świątek K., Kordala N. 2015. Dobór oraz doskonalenie warunków fermentacji etanolowej hydrolizatów lignocelulozowych. [W:] Biorafineryjne wytwarzanie paliw alternatywnych - uwarunkowania procesowe / pod red. Michała K. Łuczyńskiego i Janusza Gołaszewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: 107-123.

 8. Lewandowska M., Bednarski W., Wachowska M., Kordala N. 2015. Charakterystyka, właściwości oraz znaczenie biotechnologiczne esteraz bakteryjnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 583: 85-96.

 9. Kordala N., Lewandowska M., Kleina A., Świątek K. Ocena właściwości celulolitycznych Cellulosimicrobium cellulans do biokonwersji polisacharydów słomy rzepakowej. Nauki Inżynierskie i Technologie. 4: 43-55.

 10. Świątek K., Lewandowska M., Juszczuk A., Kordala N. 2014. Otrzymywanie etanolu ze słomy rzepakowej w procesie symultanicznej hydrolizy i fermentacji w systemie półciągłym. Nauki Inżynierskie i Technologie 4: 112-125

 11. Lewandowska M., Kordala N., Bednarski W. 2014. Współczesne możliwości stosowania nanotechnologii w doskonaleniu katalizy enzymatycznej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 579: 37-47.

 12. Kordala N., Lewandowska M., Świątek M., Bednarski W. 2013. Ocena zależności efektów hydrolizy enzymatycznej polisacharydów miskanta olbrzymiego i słomy rzepakowej od warunków ich wstępnej obróbki amoniakiem. Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia. 12(3): 19-30.

 


REFERATY I POSTERY

 1. Kordala N., Lewandowska M., Świątek K. 2013. A comparison of hydrolysis and ethanolic fermentation strategies in lignocellulosic substrates processing. [W:] The 4th International Environmental Best Practices Conference "Biorefinery: Biobased Value Chains and Sustainable Development", 8-12 September 2013, Olsztyn, Poland : book of abstracts and summaries / editors: Janusz Gołaszewski, Mirosław Łuczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: 68-69.

 2. Świątek K., Lewandowska M., Kordala N. 2013. The effect of subsidiary operations on ethanolic fermentation of lignocellulosic hydrolysates. [W:] The 4th International Environmental Best Practices Conference "Biorefinery: Biobased Value Chains and Sustainable Development", 8-12 September 2013, Olsztyn, Poland : book of abstracts and summaries / editors: Janusz Gołaszewski, Mirosław Łuczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: 70-71.

Ostatnia aktualizacja: