Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

KATEDRA CHEMII ŚRODOWISKA

 


Szukaj pracownika     e-Biblioteka UWM                   Kalendarz akademicki 2014-2015               Metodyki MARS5

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje                    Skróty nazw czasopism


 

Dzisiaj jest

prof. dr hab. inż. Zdzisław Ciećko

Katedra Chemii Środowiska
UWM w Olsztynie

 

Profesor nauk rolniczych
dyscypliny: inżynieria i ochrona środowiska, agronomia
specjalności: chemia rolna, kształtowanie środowiska i ochrona środowiska

Członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk
(2011-2014)

Katedra Chemii Środowiska
 UWM w Olsztynie 
Wydział Kształtowania
 Środowiska i Rolnictwa
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 4
 Tel: 0-89 523 35 66
Email:
zdzislaw.ciecko@uwm.edu.pl

rozprawa doktorska: Wpływ nawożenia mineralnego o różnym stosunku N:P:K na plon i jakość ziemniaków odmiany Bem
Wydział Rolniczy, WSR Olsztynie, 1971 r. promotor pracy: prof. dr hab. Teofil Mazur

kolokwium habilitacyjne: Wpływ zróżnicowanego nawożenia na wysokość plonów, zawartość makroskładników i aminokwasów w bulwach ziemniaka   Wydział Rolniczy, ART Olsztyn, 1977 r.

WYBRANE PUBLIKACJE


 

 1. WYSZKOWSKI M., CHEŁSTOWSKI A., CIEĆKO Z., SZOSTEK R. 2014. Long-time effect of hard coal ash on the content of some elements in soil. J. Ecol. Eng. 15(1): 55-60.

 2. ROLKA E. GRZYBOWSKI Ł. CIEĆKO Z., SZOSTEK R., RACHUBA A. 2013. Reakcja łubinu żółtego na zanieczyszczenie gleby rtęcią. Monografia pod red. L. Falkowskiej, pt. Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego: 119-128.

 3. CIEĆKO Z., MIERZEJEWSKA A., ŻOŁNOWSKI A.C., SZOSTEK R. 2012. Influence of foliar nitrogen and magnesium fertilization on concentration of ash micronutrients in potato tubers. Ecol. Chem. Eng. A, 19(7): 677-688.   DOI: 10.2428/ecea.2012.19(07)067

 4. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., MIERZEJEWSKA A. 2012. Impact of foliar nitrogen and magnesium fertilization on concentration of chlorophyll in potato leaves. Ecol. Chem. Eng. A, 19(6): 525-535.   DOI: 10.2428/ecea.2012.19(06)053

 5. CIEĆKO Z., ВЖАЛКОВСКИ А., ЖОЛНОВСКИ А.Ц., МАНЬКО П. 2012. Реакция сиды гермафродитной (Sida hermaphrodita L. Rusby) на удобрение. Почва, удобрение, урoжай. (ред. Вильдфлуш И. Р.): 161-168.

 6. WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z.2012. Osobiennosti zagrjaznienija poczw nikielem,chromom, myszjakom i rtutju. W: Praktika riekułtiwacii zagriaznjennych ziemieł (red. J.A. MAŻAJSKIJ). Rjazanskij gosudarstwiennyj agrotechnołogiczieskij uniwiersitiet im. P.A. Kostycziewa, Riazań, Rossija: 191-277.

 7. CIEĆKO Z., ŁOPIEŃSKI W., SZOSTEK R. 2011. Wpływ ścieków z zakładu przetwórstwa owoców i warzyw na plon i skład chemiczny runi łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 565: 37-43.

 8. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M. 2011. Soil pollution with arsenic versus the concentration of magnesium in plants. Ecol. Chem. Eng. A, 18(11): 1485-1495.

 9. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2011. Aluminium concentration in plants depending on soil contamination with cadmium. Ecol. Chem. Eng. A, 18(12): 1641-1649.

 10. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M. 2010. Wozdejstwie zagraznienja poczwy w rastjeniach. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki: 241-248.

 11. CIEĆKO Z., ROLKA E., ŻOŁNOWSKI A.C., GRZYBOWSKI Ł., WĘGIELEWSKI D. 2010. Wozdejstwie zagraznienja poczwy rtutju na soderżanie obszczewo i nitratnowo azota w bełokoczannej kapustie. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki: 248-252.

 12. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI  A.C., OSTROWSKA E.M., CHEŁSTOWSKI A. 2010. Long-time effect of hard coal fly ashes application on nitrogen content in the soil. Ecol. Chem. Eng. A, 17(7): 747-755.

 13. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., GRZEGORZEWSKI K. 2010. Wlijanie mineralnowo udobrienja na urożajnost sacharnoj swjokły. Mat. Mieżdunar. Konf. „Nauka i agropromyszliennyj kompleks na sowriemiennom etapie”, Białoruś, Gorki: 235-240.

 14. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., MIERZEJEWSKA A. 2010. Effect of foliar nitrogen and magnesium fertilization on the total, protein nitrogen and nitrates(V) content in potato tubers. Ecol. Chem. Eng. A, 17(6): 593-600.

 15. NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2010. Soil contamination with arsenic versus the content of zinc in plants. Ecol. Chem. Eng. A, 17(4-5): 449-459.

 16. NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2010. Effect of soil contamination with arsenic and application of different substances on the manganese content in plants. J. Elem., 15(3): 549-558.

 17. CIEĆKO Z., ROLKA E., NAJMOWICZ T., ARCHACKA A., GRZYBOWSKI Ł. 2009. Response of potato to soil contamination with mercury neutralised with soil improving substances. Ecol. Chem. Eng. A, 16(5-6): 523-530.

 18. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., CHEŁSTOWSKI A. 2009. Long-term effect of coal fly ash application on soil total nitrogen and organic carbon concentrations.  In: Application of Phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural, and Wastewater Contamination. Series C: Environmental Scurity. Editor Springer in cooperation with NATO Public Diplomacy Division. NATO Science for Peace and Security Series. ISBN: 978-90481-3591-2: 147-158.

 19. NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2009. Effect of arsenic contamination of soil on iron content in plants. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541: 319-330.

 20. NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2009. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby arsenem wraz z dodatkiem nawozów i innych substancji neutralizujących na zawartość sodu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 538: 169-180.

 21. ŻOŁNOWSKI A.C., CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T. 2009. Arsenic content in and uptake by plants from arsenic-contaminated soils. In: Application of Phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural, and Wastewater Contamination. Series C: Environmental Scurity. Editor Springer in cooperation with NATO Public Diplomacy Division. NATO Science for Peace and Security Series., ISBN: 978-90481-3591-2: 135-145.

 22. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., MARKIEWICZ K. 2008. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby arsenem na zawartość fosforu w roślinach. Prace Nauk. UE Wrocł., Chemia, 4(1204): 60-71.

 23. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T., WYSZKOWSKI M., MARKIEWICZ K., KRAJEWSKI W. 2008. Wozdiejstwije modielirujemogo zagriaznjenija poczwy myszjakom na sodierżanije kalija w rastienijach. Agrochimija i Ekołogija, 3: 206-211.

 24. CIEĆKO Z., SĄDEJ W., WYSZKOWSKI M. 2008. Niejtralizacija zagriaznjennych poczw (podręcznik). Mieszczerskij Filiał GNU WNIIGiM RSChA. Riazań, Rossija. Ciećko Z., Sądej W., Wyszkowski M. - 185 stron (111-148; 260 -286; 314-334; 397-492): ss. 528.

 25. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2008. Izmienienija sodierżanija kobalta w rastienijach pod wlijanijem zagriaznjenija poczwy kadmijem. Agrochimija i Ekołogija, 3: 211-215.

 26. CIEĆKO Z., ROLKA E., OPĘCHOWSKA M., GRZYBOWSKI Ł. 2007. Response of maize to soil contamination with mercury. Oceanological and Hydrobiological Studies. XXXVI, Supplement 3: 117-126.

 27. CIEĆKO Z.,  Жолновски А. Хелстовски А. 2007. Последействие мелиоративных доз каменноуголной золы на кислотность пахотного слоя почвы. Приемы повышения плодорoдия почв и эффективности удобрений в современных условиях. (ред. Вильдфлуш И. Р.): 204-209

 28. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2006. Effect of cadmium soil contaminationand addition of neutralizing substanceson the sodium content in plants.  Ecol. Chem. Eng. A, 13(9): 883-890.

 29. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2006. Fluctuations in the content of lead in plants as affected by soil contamination with cadmium. Pol. J. Environ. Stud. 15(2a): 23-29.

 30. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., WOJTAS. A., ZABIELSKA J. 2006. Wlijanie udobrienia NPK s poczwiennym i wniekorniewym wniesienijem magnija na urożaj i chimiczeskij sostaw kłubniej kartofielja. W: Prijemy powyszienija płodorodija poczw, effiektiwnosti udobrienij (red. Cyganow A.P.): 266-271.

 31. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., KRAJEWSKI W. 2006. Wpływ nawożenia NPK stosowanego w uprawie ziemniaka na zawartość N-NO3 i N-NH4 w glebie.  Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513: 55-62.

 32. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A.C., ŁOPIEŃSKI W. 2006. Oddziaływanie surowych ścieków z zakładu przetwórstwa owoców i warzyw na plonowanie i skład chemiczny runi łąkowej.  Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512: 71-77.

 33. SĄDEJ W., CIEĆKO Z., NAMIOTKO A., 2006. Ocenka wlijanija komposta iz kommunalnych otchodow na urożaj i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Rossijskaja Ekologiczeskaja Akademija, Ekologiczeskij Vestnik Rossii, Nr.1: 16-21.

 34. CIEĆKO Z., HARNISZ M., WYSZKOWSKI M., NAJMOWICZ T. 2005. Dynamics of potassium content in sewage sludges during their composting with different additives. Pol. J. Soil Sci., 38(1): 31-40.

 35. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2005. Contamination of soil with cadmium and the nickel content in plants. Ecol. Chem. Eng. A, 12(3): 217-223.

 36. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2005. The magnesium content in plants on soil contaminated with cadmium. Pol. J. Environ. Stud., 14(3): 365-370.

 37. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2005. Zmiany zawartości miedzi w roślinach w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem. J. Elem., 10(2): 239-248.

 38. CIEĆKO Z., ROGOZIŃSKA I., ŻOŁNOWSKI A.C. WYSZKOWSKI M. 2005. Oddziaływanie nawożenia potasem przy zróżnicowanych dawkach N i P na cechy kulinarne bulw ziemniaka. Biul. IHAR 237/238: 151-159.

 39. CIEĆKO Z., SĄDEJ W., NAJMOWICZ T. 2005. Ocenka wlijanija zagraznienija poczwy cynkom na urożajnost i chimiczeskij sostaw kukuruzy. Sbornik Nucznych Trudow Riazańskowo Uniwersyteta – Monografie: 172-181.

 40. SĄDEJ W., CIEĆKO Z., NAMIOTKO A. 2005. Wlijanije kompostov iż kommunalnych otchodow na urożajnost i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Sbornik Nucznych Trudow Riazańskowo Uniwersyteta – Monografie: 164-171.

 41. WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A. 2005. Effect of potassium fertilisation on the content of some microelements in potato tubers. Wyd. European Association for Potato Research, Vitoria-Gasteiz, Spain (red. RITTER E., CARRASCAL A.), 2: 525-528.

 42. CIEĆKO Z., Sądej W., Najmowicz T. 2004. Vozdiejstwije zagraznienija poczwy cynkom na urożajnost i chimiczeskij sostaw kukuruzy. Ekologiczeskoje sostajanije prirodnoj sredy i nauczno-prakticzeskije aspiekty sowremiennych melioratywnych technologij. Sbornik naucznych trudow pod red. J.A. Mażajskogo. Rossijskaja Akademia Selskochoziajstwiennych Nauk. Riazań 2004. Ros. Ak. Sel. Nauk. 313-322.

 43. CIEĆKO Z., Grzegorzewski K., Żołnowski A., Najmowicz T. 2004. Oddziaływanie nawożenia mineralnego na plonowanie i zawartość cukru w korzeniach i chlorofilu w liściach buraka cukrowego. Biul. IHAR, 234: 137-143

 44. CIEĆKO Z., HARNISZ M., WYSZKOWSKI M., NAJMOWICZ T. 2004. Dynamika zawartości wapnia w osadach ściekowych podczas ich kompostowania z różnymi dodatkami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 31-38.

 45. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Effect of soil contamination by cadmium on potassium uptake by plants. Pol. J. Environ. Stud., 13(3): 333-337.

 46. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Kształtowanie się zawartości manganu w roślinach w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 715-722.

 47. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość żelaza w roślinach. Rocz. PZH 55(supl.): 169-175.

 48. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. The effect of soil contamination with cadmium on the phosphorus content in plants. Electron. J. Pol. Agricult. Univ., Environ. Develop., 7(1): http://www.ejpau.media.pl/series/ volume7/issue1/environment/art-05.html.

 49. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. Wpływ zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość wapnia w roślinach. J. Elem., 9(4): 559-567.

 50. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2004. The effect of elevated cadmium content in soil on the uptake of nitrogen by plants. Plant, Soil, Environ. 50(7): 283-294.

 51. CIEĆKO Z., KRAJEWSKI W., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2004. Działanie nawożenia fosforem na zawartość i jakość białka w bulwach ziemniaka. Prace Nauk. AE Wrocł., Chemia 1017: 99-110.

 52. CIEĆKO Z., KRAJEWSKI W., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2004. Wpływ nawożenia fosforem na plonowanie, zawartość skrobi i witaminy C w bulwach ziemniaka. Prace Nauk. AE Wrocł., Chemia 1017: 120-132.

 53. CIEĆKO Z., KRAJEWSKI W., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2004. Zawartość włókna, tłuszczu i popiołu w bulwach ziemniaka w zależności od nawożenia fosforem. Prace Nauk. AE Wrocł., Chemia 1017: 111-119.

 54. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E., KRAJEWSKI W., NOWEL S. 2004. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość siarki w roślinach uprawnych. W: Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju (red. Ciećko Z.). Monogr. Kom. Inż. Środ. PAN 26 (suppl.): 27-32.

 55. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A. WYSZKOWSKI M. 2004. Plonowanie i zawartość skrobi w bulwach ziemniaka w zależności od nawożenia NPK. Annal. UMCS, Sec. E. 59(4): 399-406.

 56. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A. WYSZKOWSKI M. 2004. Zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach przy drodze krajowej nr 7 Olsztynek-Płońsk. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji (red. Kejna M., Uscka J.), Bibl. Monit. Środ., UMK Toruń: 253-260.

 57. Sądej W., CIEĆKO Z., Namiotko A. 2004. Ocenka wlijanija komposta iż kommunalnych otchodow na urożaj i kaczestwiennyje priznaki kukuruzy i podsołniecznika. Ekologiczeskoje sostajanije prirodnoj sredy i nauczno-prakticzeskije aspiekty sowremiennych melioratywnych technologij. Sbornik naucznych trudow pod red. J.A. Mażajskogo. Rossijskaja Akademia Selskochoziajstwiennych Nauk. Riazań 2004: 290 – 299.

 58. WOJTAS A., CIEĆKO Z., SĄDEJ W., ZIELIŃSKA A. 2004. Wlijanije oczistki stocznych wód na niekotoryje pokazatieli w wodie ręki Jemiołówka. Sbornik naucznych trudov „Socjalno-gigieniczeskij monitoring zdorowija naselenija". Riazanskij Gosudarstwiennyj Medycynskij Universitet, Riazań. 396-398.

 59. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2003. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość magnezu w roślinach. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 22: 89-94

 60. CIEĆKO Z., NAJMOWICZ T. 2003. Oddziaływanie wybranych substancji na immobilizację arsenu w glebie zanieczyszczonej tym pierwiastkiem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 53-59

 61. CIEĆKO Z., NOWEL S., NAJMOWICZ T. 2003. Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby cynkiem na plonowanie i skład chemiczny owsa. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN pt. „Inżynierskie, przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonegorozwoju”. vol. 17: 49-55

 62. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2003. Wlijanie fotograficzieskich stocznych wod na urożajnost i chimiczeskij sostaw rastienij. W: Prijemy powyszienija płodorodija poczw, effiektiwnosti udobrienij i sriedstw zaszczity rastienij (red. Wiłdflusz I.R.), 2: 333-336

 63. ROGALSKI L., CIEĆKO Z. 2003. Uwarunkowania antropogeniczne w ochronie środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego nt. „Humanistyczny Profil Ochrony Środowiska”, 137-142

 64. CIEĆKO Z., HARNISZ M. 2002. Wpływ kompostów z osadów ściekowych na zawartość potasu, wapnia i magnezu w wybranych roślinach uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484 cz. I: 77-86

 65. CIEĆKO Z., HARNISZ M. NAJMOWICZ T. 2002. Effect of sewage sludge composts on arsenic concentrations in some crops. Ecol. Chem. Eng. A, 9(11): 1301-1306

 66. CIEĆKO Z., KALEMBASA S., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2002. Pobranie cynku przez rośliny z gleby zanieczyszczonej kadmem. Zesz. Nauk. PAN „Człowiek i Środowisko”, 33: 331-337

 67. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M. 2002. Effect of soil contamination with cadmium on the proportions between macroelements in oats. Ecol. Chem. Eng. A, 9(11): 1307-1312

 68. WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2002. Wpływ nawożenia na relacje między jonami w roślinach. Wieś Jutra: 11(52): 7-8

 69. CIEĆKO Z., HARNISZ M., NAJMOWICZ T. 2001. Dynamika zawartości węgla i azotu w osadach ściekowych podczas ich kompostowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 475: 253-262

 70. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., KRAJEWSKI W., ZABIELSKA J. 2001. Effect of organic matter and liming on the reduction of cadmium uptake from soil by triticale and spring oilseed rape. Sci. Total Environ., 281(1-3): 37-45

 71. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E. 2001. Charakterystyka chemiczna osadów ściekowych z oczyszczalni mleczarskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 477: 313-318

 72. CIEĆKO Z., ŻOŁNOWSKI A., WYSZKOWSKI M., ZABIELSKA J. 2001. Wlijanie kalijnogo udobrenija na sodierżanije makroeliemientow w zolie kłubniej kartofielia. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. II, Aktualnyje probliemy agrochimii w sowremiennych usłowiach (red. Wiłdflusz I.R.): 187-190

 73. CIEĆKO Z., HARNISZ M. 2001. Srawitielnyj analiz udobritielnoj cjennosti razlicznych widow komposta połucziennogo iz otstojew stocznych wod. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. II, Aktualnyje probliemy agrochimii w sowremiennych usłowiach (red. Wiłdflusz I.R.): 183-186

 74. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ROLKA E., HARNISZ M. 2001. Analiz sodierżanija pitatiełnych eliemientow w otstoiach kommunałnych stocznych wod. W:  „Sowriemiennyie probliemy ispołzowanija poczw i powyszienija effiektiwnosti udobrienij” Cz. II, Aktualnyje probliemy agrochimii w sowremiennych usłowiach (red. Wiłdflusz I.R.): 180-182

 75. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., RZOSKA R. 2001. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na naturalne ubytki przechowalnicze bulw ziemniaka odmiany Mila. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 11: 155-163

 76. WYSZKOWSKI M., CIEĆKO Z. 2001. Wpływ zwalczania Phythophthora infestans fungicydami w uprawie ziemniaka na plon i jakość bulw. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 12: 399-409

 77. CIEĆKO Z., ŁOPIEŃSKI W., WYSZKOWSKI M. 2000. Reakcja jęczmienia jarego na nawożenie ściekami z Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw (Badania wstępne). Folia Univ. Agric. Stetin. 211 Agricultura (84): 57-62

 78. CIEĆKO Z., ROGALSKI L. 2000. Węglowodory aromatyczne źródła i zagrożenie dla człowieka. Acta Universitatis Masuriensis Olecko, Episteme 8: 69-78

 79. CIEĆKO Z., RZOSKA R., ROLKA E., HARNISZ M. 2000. Wpływ zanieczyszczenia gleby kadmem na plonowanie i skład chemiczny marchwi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 889-894

 80. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M. 2000. Oddziaływanie nawożenia NPK i magnezem na zawartość mikroelementów pokarmowych (Fe, Cu, Zn i Mn) w bulwach ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 197-204

 81. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A. 2000. Działanie zanieczyszczenia gleby ołowiem i nawożenia wapnem na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 472(1): 129-136

 82. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., KOZON E. 2000. Plonowanie i skład chemiczny kukurydzy uprawianej na glebie zanieczyszczonej kadmem. Zesz. Nauk. PAN " Człowiek i Środowisko", 26: 253-257

 83. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., KRAJEWSKI W. 2000. Changes in vitamin C concentration in potato tubers in relation to growth stages and NPK and Mg fertilization. Natur. Sc., 5: 151-157

 84. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., KRZYWY J. 2000. Zmiany zawartości niektórych składników mineralnych w bulwach ziemniaka pod wpływem nawożenia NPK i Mg. Biul. IHAR, 213: 125-129

 85. CIEĆKO Z., WYSZKOWSKI M., ŻOŁNOWSKI A., ZABIELSKA J. 2000. Wpływ nawożenia NPK, Mg i K na zawartość chlorofilu w liściach ziemniaka. Biul. IHAR, 213: 131-136

 86. MAZUR T., CIEĆKO Z., 2000. Nawożenie organiczne w zintegrowanym rolnictwie. Folia Univ. Agric. Stetin. 211 Agricultura (84): 285-288

 87. ROGALSKI L., CIEĆKO Z. 2000. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na człowieka. Acta Universitatis Masuriensis Olecko, Episteme 8: 79-89

Ostatnia aktualizacja: