Uniwersytet  Warmińsko

Mazurski  w  Olsztynie


    
 

 

Wydział Rolnictwa I LEŚNICTWa

KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

ZESPÓŁ CHEMII ŚRODOWISKA

 

ul. Plac Łódzki 4, 10-721 Olsztyn

e-mail: kchemsr@uwm.edu.pl

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Mirosław WYSZKOWSKI

 

 

Szukaj pracownika        e-Biblioteka UWM           Kalendarz akademicki        Metodyki MARS

Strona KCHŚ    Dydaktyka    Badania    Doktoranci    Historia    Publikacje


     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                   SKŁAD OSOBOWY
english

tytuł / Imię i Nazwisko

stanowisko

telefon

e-mail

godziny
konsultacji

prof. dr hab. inż. Mirosław WYSZKOWSKI

WWW     

profesor zw.

089 523 33 02

miroslaw.wyszkowski@uwm.edu.pl

pn 9:15-10:45

dr hab. inż. Zbigniew K. MAZUR

WWW     

adiunkt

089 523 35 42

zbigniew.mazur@uwm.edu.pl

pn 9:00-10:30

dr hab. inż. Andrzej C. ŻOŁNOWSKI

WWW     

adiunkt

089 523 35 47

andrzej.zolnowski@uwm.edu.pl

pn 15:00-16:30

dr inż. Elżbieta ROLKA

WWW   

adiunkt

089 523 39 13

elzbieta.rolka@uwm.edu.pl

śr 11:30-13:00

dr inż. Anna SKORWIDER-NAMIOTKO

WWW   

st. specjalista

089 523 39 13

anna.namiotko@uwm.edu.pl

 

dr inż. Radosław P. SZOSTEK

WWW   

specjalista

089 523 39 76

radoslaw.szostek@uwm.edu.pl

 

dr inż. Natalia KORDALA

WWW   

technolog

089 523 33 89

natalia.kordala@uwm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOROWIE EMERYTOWANI

prof. dr hab. inż. Wiera SĄDEJ

WWW   

 

089 523 39 64

wiera.sadej@uwm.edu.pl

 

prof. dr hab. inż. Zdzisław CIEĆKO

WWW  

 

089 523 35 66

zdzislaw.ciecko@uwm.edu.pl

 

prof. zw. dr hab. inż. Teofil MAZUR, dr h.c.

WWW  

 

089 523 33 14

kchemsr@uwm.edu.pl

 

 
 

 

stat4u

Flag Counter

 

 

Ostatnia aktualizacja:
© 2001-2021 UW-M w Olsztynie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Zespół Chemii Środowiska
WebMaster