Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
  • Polski
  • English
  • Rosyjski

Wysokość czesnego


Czesne za całą edycję wynosi 3 700 zł i jest płatne w całości lub w ratach zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

Dodatkowo słuchacz ponosi koszt opłaty za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, która wynosi 30 zł.