PROGRAM:

DZIEŃ PIERWSZY: Biblioteka Uniwersytecka, sala 307 – 25 LISTOPADA 2016 r.

9.00 – 9.40 – Rejestracja Uczestników – Hall Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12B, – parter

9.40 – 13.20   I sesja naukowa – sala 307 (Biblioteka Uniwersytecka)

9.40-10.00 – Powitanie gości i uczestników, wystąpienia okolicznościowe

10.00-10.20 mgr Monika Falej (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, Związek Stowarzyszeń „Razem” w Olsztynie).

10.20-10.40dr Marcin Kowalczyk (WPiA, UWM) Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – wykorzystanie w promowaniu aktywności obywatelskiej na forum publicznym.

10.40-11.00 mgr inż. Sławomir Gromadzki, mgr inż. Natalia Chodkowska (WNoŚ UWM) Rola Lokalnej Grupy Działania oraz Grupy Operacyjnej na rzecz Innowacji EPI w kontekście wdrażania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz potencjalne zadania w kształtowaniu zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.

11.00-11.20 mgr Elena Kucheryavaya (Uniwersytet Warszawski) Wpływ organizacji pozarządowych na jakość i skuteczność współpracy polsko-rosyjskiej

11.20-11.40 – przerwa kawowa

11.40-12.00Piotr Kolmann (WAT) Podstawy prawne funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

12.00-12.20dr Ewaryst Kowalczyk (Uniwersytet Zielonogórski) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w działalności organizacji pozarządowych- postulaty ustawodawcze.

12.20-12.40 mgr Szymon Osowski, mgr Bartosz Wilk (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) Jawność działania organizacji pozarządowych.

12.40-13.00 mgr Jerzy Kawa (UWM) Uwarunkowania metodologiczne badania efektywności organziacji non-profit.

13.00-13.20Podsumowanie obrad i dyskusja

13.20 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.40   II Sesja Naukowa – sala 307 (Biblioteka Uniwersytecka)

14.00-14.20mgr Maciej Hadel, mgr Iwo Jarosz (UJ) Wybrane problemy poradnictwa prawnego na przykładzie działalności Studenckiej Poradni Prawnej UJ – kwestie de lege lata i de lege ferenda.

14.20-14.40mgr Kinga Polubicka (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) Środowisko pozarządowe zmienia Prawo o stowarzyszeniach – od postulatów do nowelizacji.

14.40-15.00mgr Przemysław Żak (Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka/Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z o.o) Zasada reprezentacji stowarzyszeń z szczególnym uwzględnieniem art. 11 ust. 4.

15.00-15.20mgr Stella Kamińska, dr hab. Ireneusz Sołtyszewski (WPiA UWM) Udział organizacji pozarządowych w procesie poszukiwania ludzi zaginionych.

15.20-15.40Podsumowanie obrad i dyskusja

16.00-18.00 Wycieczka – zwiedzanie Olsztyna. Zbiórka o godz. 16.00 przed Ratuszem (schody). W programie m.in.:

  • Nowy Ratusz z pocz. XX w.
  • Brama Górna z XIV w.
  • późnogotycki Stary Ratusz z pocz. XVI w.
  • gotycka katedra Św. Jakuba
  • Zamek kapituły warmińskiej
  • Park Podzamcze
  • Olsztyn jako miasto o-gród z natury – jeziora i lasy Olsztyna
  • Św. Jakub – patron miasta
  • Mikołaj Kopernik – najbardziej znany mieszkaniec olsztyńskiego zamku

a także odpowiedź na pytania: kto i kiedy lokował Olsztyn? Jakie są różnice między Warmiakami i Mazurami? Poznamy także fakty z życia Mikołaja Kopernika i jego związki z Olsztynem. Dowiemy się, jaką rolę grał Olsztyn w „Stawce większej niż życie” oraz o jakim olsztyńskim skandalu plotkowały całe Niemcy po nocy wigilijnej 1907 r.

19.00-Uroczysta kolacja – Restauracja Przystań

 

DZIEŃ DRUGI: Biblioteka Uniwersytecka, sala 307 – 26 LISTOPADA 2016 r.

9.00 – 9.40 – Rejestracja Uczestników – Hall Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12B, – parter

9.40 – 12.25   III Sesja naukowa – sala 307 (Biblioteka Uniwersytecka)

9.40-10.00dr Michał Hejbudzki (WPiA UWM) Rola organizacji pozarządowych w realizowaniu o nieodpłatnej pomocy prawnej.

10.20-10.40 mgr Magdalena Wilk-Białek (Urząd Miasta i Gminy w Miechowie) Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.

10.40-11.00 mgr Anita Tkocz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Znaczenie współdziałania w działalności organizacji należących do trzeciego sektora.

11.00-11.20dr Jerzy Akińcza (WPiA UWM) Roszczenia o zapłatę z tytułu świadczenia usług opiekuńczych. Rozważania nad potrzebą zmian ustawy o pomocy społecznej.

11.20-11.40 – przerwa kawowa

11.40-12.00mgr Zofia Eleonora Szon (UWM) Fundacja Nowa Kultura na Warmii jako przykład organizacji pozarządowej – doświadczenie i perspektywy.

12.00-12.20Karolina Rzeczkowska, Przemysław Grześko (WPiA UWM) Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich.

12.20-12.40 Milena Gwara (UWM) Działalność wolontariatu. Voluntary activities.

12.40-13.00Daria Maria Śliwińska Organizacje pozarządowe typu feministycznego.

13.00-13.20 Magdalena Pietrzykowska Postulaty na rzecz stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

13.20-13.40Dyskusja i zakończenie obrad

13.40 – obiad


 

 

Termin nadsyłania tekstów do publikacji w monografii: 30 listopada 2016 r.

Wymogi redacyjne w zakładce „Wymogi redakcyjne”

http://www.uwm.edu.pl/kbipp/konferencja/?page_id=21