Zaproszenie

W imieniu Rady Naukowej oraz Organizatorów, serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału
w IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ– DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

pod hasłem

Organizacje pozarządowe w ujęciu prawno-postulatywnym

Termin i miejsce konferencji: 25-26 listopada 2016 r.

Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Oczapowskiego 12B, sala 307, 10-719 Olsztyn

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwoliła uporządkować wiele istotnych kwestii w zakresie funkcjonowania i działalności organizacji pozarządowych. Jednak pojawiają się postulaty kompleksowego uregulowania prawnych warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu w Polsce, w tym poszukiwania nowych rozwiązań legislacyjnych. Konferencja będzie okazją do spotkania i udzielenia odpowiedzi na szereg pytań, które nasuwają się w związku z funkcjonowaniem i zadaniami organizacji pozarządowych, a w tym w szczególności na:

  • działaniach na rzecz wzmocnienia organizacji pozarządowych w systemie instytucji funkcjonujących w sferze publicznej,
  • propozycjach zmian legislacyjnych, które ułatwiłyby i usprawniły funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

Nasza konferencja ma sprzyjać prezentacji dorobku naukowego, wymiany poglądów i opinii przez przedstawicieli świata nauki, praktyków, działaczy organizacji pozarządowych, jak również specjalistów z zakresu księgowości oraz wolontariuszy. Mamy nadzieję, że rezultaty obrad przełożą się w bezpośredni sposób na rozwój wspólnot samorządowych, kształtowanie postaw obywatelskich i upowszechnienie obowiązujących praw obywatelskich.

Uprzejmie prosimy o nadesłanie zgłoszenia udziału w konferencji do 30 września 2016 r. na adres e-mail ngo.uwm@gmail.com oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej do 30 października 2016 r.

Termin nadsyłania tekstów do publikacji w monografii: 30 listopada 2016 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA:
350 zł – udział w konferencji z wygłoszeniem referatu, wyżywieniem i drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie monografii
200 zł – nadesłanie referatu do druku bez czynnego udziału w konferencji,

200 zł – opłata dla studentów studiów doktoranckich (III stopnia) – udział w konferencji z wygłoszeniem referatu, wyżywieniem i drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie monografii,

150 zł – udział w konferencji z wyżywieniem, bez wygłoszenia referatu i bez druku artykułu,

100 zł – opłata dla studentów (studia I i II stopnia) – udział w konferencji z wygłoszeniem referatu, wyżywieniem i drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie monografii,

Opłatę należy uiścić na konto bankowe: 69 1030 1986 2700 0000 2488 0076

W tytule płatności proszę wpisać: NGO 2016 24.880.076-500 Nazwisko i Imię

Potwierdzenie dokonanej opłaty proszę przesłać na adres e-mail ngo.uwm@gmail.com

W korespondencji prosimy o dopisek „Konferencja NGO 2016”

 Zaproszenie do pobrania: Zaproszenie-na-konferencję

Formularz zgłoszenia do pobraniu tu: zgłoszenie NGO 2016