Zaproszenie

W imieniu Rady Programowej oraz Organizatorów, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”  Uchwalona w 2003 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwoliła uporządkować wiele istotnych ...