Program konferencji: Program konferencji NGO 2018


ZAPROSZENIE

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w

VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Działalność Organizacji Pozarządowych „Organizacje pozarządowe
w stuleciu Polski niepodległej”

 

 która odbędzie w dniach 23-24 listopada 2018

w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim przy Wydziale Prawa i Administracji

(Aula Cytrynowa Centrum Konferencyjne UWM, Dybowskiego 11)

 

Cel konferencji:

Tematyka konferencji dotyczy problematyki funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwiązań prawnych i systemowych
w tym zakresie. Organizatorzy pragną uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także przewidują debatę na temat rozwoju NGO-sów od 1918 roku. Celem tegorocznej konferencji jest zapoznanie z problemami, jakie towarzyszyły organizacjom pozarządowym na przestrzeni stulecia, a także jakie towarzyszą im obecnie.

Proponujemy skoncentrowanie uwagi w następujących obszarach:

  • działalność organizacji pozarządowych w latach 1918-2018
  • zagadnienia prawne w zakresie sektora organizacji pozarządowych
  • postulaty de lege ferenda w zakresie prawa dotyczącego NGO-sów
  • inicjatywy obywatelskie na przestrzeni stulecia
  • współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także przedstawicieli III sektora. Ufamy, że spotkanie będzie dobrą okazją do prezentacji dorobku naukowego, wymiany poglądów i opinii przez przedstawicieli świata nauki oraz praktyków. Mamy nadzieję, że rezultaty obrad przełożą się w bezpośredni sposób na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także przyczynią się do lepszej współpracy NGO-sów z administracją publiczną.

Organizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Safety&Law” działające przy WPiA UWM

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

 

Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. Piotr Majer

Prof. UWM dr hab.  Jarosław Dobkowski

Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz

Dr Michał Hejbudzki

Dr Martyna Seroka

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Martyna Seroka – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Michał Hejbudzki

Dr Sebastian Bentkowski

Dr Urszula Szymańska

Mgr Monika Falej

Kinga Szmigel

Katarzyna Szymańska

 

Sekretariat:

Dr Michał Hejbudzki, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie,  ngo.uwm@gmail.com

Monika Falej, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, tel. 512 558 349

 

Zaproszenie do pobrania:

zaproszenie-2018

Ważne informacje:

1) zgłoszenie i opłata konferencyjna do 10 listopada 2018 r.

2) opłaty konferencyjne:

350 zł – udział w konferencji z wygłoszeniem referatu, wyżywieniem i drukiem materiałów pokonferencyjnych
w formie monografii (pracownicy naukowi i doktoranci)

200 zł – nadesłanie referatu do druku bez udziału w konferencji,

150 zł – udział w konferencji bez publikacji,

100 zł – udział studentów z wygłoszeniem referatu, wyżywieniem i drukiem materiałów pokonferencyjnych
w formie monografii

Uwaga: studenci wraz ze zgłoszeniem muszą przesłać gotowy tekst do wygłoszenia wraz z rekomendacją co najmniej doktora habilitowanego

3) referaty przyjmujemy do końca listopada 2018 r.