Program konferencji dot. Hazardu

Szczegółowy program do pobrania tu:

Program Konferencji HAZARD

 

PROGRAM  KONFERENCJI

9.00 – 9.30 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.30 – 10.00 – UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej URBANEK

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dr Juliusz Piwowarski

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

10.00 – 11.15 – PANEL WPROWADZAJĄCY

Przewodniczący panelu – Prof. dr hab. Piotr Majer

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM

Mariusz GRUSZKA

Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych

Prof. dr hab. Eryk Kosiński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawna regulacja organizacji rynku hazardowego w Polsce. Wybrane zagadnienia w świetle nowego projektu zmiany ustawy o grach hazardowych z 2009 roku

Mł. insp. Dariusz Postek

Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie

Zagrożenia nielegalnym hazardem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych przez Służbę Celną

Mł. insp. Piotr Zabuski

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Hazard – zagrożenia z punktu widzenia Policji

Mgr Paulina Siejka-Wierzeczycka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Geneza i ewolucja ustawy o grach hazardowych

11.15– 11.30 – DYSKUSJA

11.30 – 12.00 – PRZERWA KAWOWA

 

12.00 – 14.00 – PANEL II

PRAWNE REGULACJE GIER HAZARDOWYCH

Przewodniczący panelu – dr Andrzej Wawrzusiszyn

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM

 1. Dr Michał Mariański – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard jako element transakcji zawieranych na rynku finansowym

 1. Dr Michał Hejbudzki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Reglamentacja działalności w zakresie prowadzenia gier na automatach poza kasynami gry w świetle swobody działalności gospodarczej – rozważania de lege lata i de lege ferenda

 1. Dr Małgorzata Trybus – Uniwersytet Rzeszowski

Dr Dorota Kamuda – Politechnika Rzeszowska

Środek karny zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych

 1. Dr Dawid Daniluk – Kancelaria Radcy Prawnego dr Dawid Daniluk

Zakaz przedłużania zezwoleń w zakresie gier na automatach w świetle Konstytucji RP

 1. Mgr Jakub Pawłowski – Instytut im. Edwarda Taylora

Problem notyfikacji przepisów technicznych w związku z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 1. Dr Tomasz Majer – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Urządzający gry na automatach poza kasynem gry – analiza orzecznictwa w kontekście kwalifikacji podmiotów podlegających karze z tytułu urządzania gier

hazardowych

 1. Dr Jerzy Akińcza – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard jako samoistna przesłanka ubezwłasnowolnienia

14.00 – 14.15 – DYSKUSJA

14.15 – 15.15 – PRZERWA OBIADOWA

 

15.15 – 17.15 – PANEL III

SPOŁECZNE KONSEKWENCJE UZALEŻNIENIA OD HAZARDU. PROFILAKTYKA I WSPARCIE

 

Przewodniczący panelu – Dr Bogdan Chmieliński

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM

 1. Dr Bogdan Chmieliński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard w środowisku studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w świetle badań

 1. Katarzyna Moszczyńska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W poszukiwaniu granicy – jeszcze zabawa czy już hazard?

 1. Anna Kępista – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard jako zagrożenie społeczne

 1. Adam Maliński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard – zagrożenie behawioralne

 1. Krzysztof Bandurski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard a totalizator sportowy

 1. Maria Anna Koba – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zjawisko hazardu wśród kobiet

 1. Katarzyna Legin – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hazard wśród dzieci i młodzieży

 1. Paulina Kowalczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Profilaktyka i pomoc uzależnionemu od hazardu

 

17.15 – 17.40 – DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prof. dr hab. Piotr Majer

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM

18.30 – UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI „NA PRZYSTANI”

KORTOWO UL. JANA HEWELIUSZA 28