zaproszenie na konferencję dnia 23 X 2015

Współpracownicy z Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Wydziału Prawa i Administracji UWM

zapraszają na 

III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”

23 października 2015 r., Olsztyn

Miejsce obrad: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Aula Dietrichów, Centrum Humanistyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie ul. Obitza 1,10-719 Olsztyn

 

PROGRAM:

do pobraniu tu:

program Konf. NGO 2015_wersja ost.2