Konferencje 2015

18 czerwca 2015 r. Seminarium pt. „Wypracowanie wspólnych instrumentów współpracy służb oraz administracji zespolonej i niezespolonej w przypadku wystąpienia zdarzenia ATK – Ataków Terroru Kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych, terroryzmu i ekstremizmu”

Organizatorzy:

Biuro Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Centralne Biuro Śledcze Policji

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UWM

Udział zapowiedzieli:

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, podinsp. Anna Fic

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

Dr Maciej Nawacki, sędzia, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UWM

Dr hab. prof. UWM Jarosław Dobkowski, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UWM

Dr Andrzej Wawrzusiszyn, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UWM

przedstawiciel CBŚ

Dodatkowo, organizatorzy przewidują pokaz sprzętu (drony, pokaz przed budynkiem Centrum Konferencyjnego)

zdjęcia i film:

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=114948491037257286359&target=ALBUM&id=6164644017090921073&authkey=Gv1sRgCJrMxpPOxOHCVQ&feat=email

 

http://olsztyn.wm.pl/278419,Nowe-technologie-w-walce-z-kryminalnym-terrorem-Zobacz-film.html#axzz3e9GK3etd

 

http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6210:seminarium-naukowe-wypracowanie-wspolnych-instrumentow-wspolpracy-sluzb-oraz-administracji-zespolonej-i-niezespolonej-oraz-samorzadowej-w-przypadku-wystapienia-zdarzenia-atk-aktow-terroru-kryminalnego-z-uzyciem-materialow-wybuchowych-terroryzmu-i-ekstremi&catid=193&Itemid=314&lang=pl

———————————————————————————–

15-16 października 2015 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Hazard – zagrożenia dla państwa i jednostki

Organizatorzy:

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Izba Celna w Olsztynie

Szczegóły dot. konferencji w zakładce: „Konferencja Hazard”

 

————————————————————————————

23 października 2015 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa  – Działalność Organizacji Pozarządowych pt. „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”

 

więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.uwm.edu.pl/kbipp/konferencja/