WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jak założyć działalność gospodarczą?
Czy warto zostać przedsiębiorcą?
Jak uzyskać wparcie finansowe?


Dowiedz się 6.03.2015 r. w godz. 12.00-14.30.


ZAPISY NA SZKOLENIE POD ADRESEM kariera@uwm.edu.pl
W TERMINIE DO 4.03.2015 r.
(Imię, nazwisko, kierunek studiów, rok studiów lub rok ukończenia studiów w przypadku absolwentów UWM w Olsztynie)