STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! RZĄDOWY PROGRAM PRAKTYK W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego promuje dobre praktyki, bo w ich ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty.
 Od czerwca 2015 r. takie praktyki będą możliwe w ponad 1500 urzędów administracji państwowej (urzędy mają zgłosić przynajmniej jedno miejsce praktyk na każdych 20 zatrudnionych pracowników). Nad organizacją tych praktyk czuwa Szefowa Służby Cywilnej, minister w kancelarii Prezesa Rady Ministrów Claudia Torres-Bartyzel.

Więcej informacji na stronie http://www.nauka.gov.pl/praktyki/