Strefa warsztatów i szkoleń

Poniżej przedstawiamy tematy warsztatów i szkoleń realizowanych przez specjalistów Biura Karier:

  • Odkrywanie własnego potencjału jako pierwszy krok w planowaniu kariery zawodowej
  • Kominukacja i autoprezentacja w procesie poszukiwania pracy
  • Najskuteczniejsze metody w poszukiwania pracy w procesie planowiania kariery zawodowej