CV

1) Zasady pisania curriculum vitae:

 • Zanim rozpoczniesz sporządzać dokumenty aplikacyjne dokładnie przestudiuj ofertę pracy i określone w niej wymagania. Jeżeli firma, w której chciałbyś pracować nie wskazała konkretnego stanowiska pracy zapoznaj się z branżą, w której działa i jej strukturą organizacyjną.
 • Posłuż się czarną prostą czcionką, CV wydrukuj na białym czystym papierze w formacie A4.
 • Posługuj się językiem jasnym i klarownym (wyjątek: zawody artystyczne i oparte głównie na kreatywności wymagają dokumentów aplikacyjnych, które posiadają nietypową szatę graficzną, mogą być dodatkowo ilustrowane i wyposażone w załączniki typu port folio, płyta CD z nagraniem, płyta DVD z filmem).
 • Najistotniejsze elementy zaznacz „pogrubioną czcionką” lub podkreśl, tak aby zwróciły uwagę osoby czytającej Twoje CV.
 • Informacje umieszczaj w punktach.
 • Etapy kariery podawaj achronologicznie tj.: od "najnowszych" do "najstarszych".
 • Podaj nazwy poprzednich stanowisk, zakres obowiązków oraz charakter wykonywanej pracy.
 • Dokładnie określ poziom znajomości języków obcych np.: Początkujący: A1 - Beginner, A2 - Pre-Intermediate; Średniozaawansowany: B1 - Intermediate, B2 - Upper-Intermediate; Zaawansowany: C1 - Advanced, C2 - Proficient. Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania biegłości językowe ustalony przez ekspertów Rady Europy. Szczegółowy opis poziomów (pdf). Podaj uzyskane przez Ciebie certyfikaty np: FCE, CAE, ZD, DALF itp.
 • Zadbaj, aby Twój adres e-mail miał formę imię.nazwisko@ciągdalszy - nie używaj zdrobnień oraz liczb.
 • Umieść swoją fotografię (zdjęcie portretowe).
 • Podawaj tylko prawdziwe informacje, zostaną one zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Każda oferta pracy wymaga przygotowania osobnego CV.

2) Rodzaje CV

 • Chronologiczne. Kolejne miejsca zatrudnienia, etapy kariery  przedstawione są w odwróconym porządku chronologicznym; forma najbardziej powszechna w ubieganiu się o stanowisko podobne do zajmowanych wcześniej.
 • Funkcjonalne. Zawiera informacje dotyczące pełnionych funkcji, zakresu obowiązków w dotychczasowych miejscach pracy; zalecane osobom z dużym doświadczeniem, współpracującym z wieloma pracodawcami.
 • Ukierunkowane. Wskazuje konkretny cel zawodowy oraz umiejętności i predyspozycje kandydata na dane stanowisko. Polecane osobom, które posiadają duże doświadczenie zawodowe lub osobom dopiero wchodzącym na rynek pracy, ale legitymującym się osiągnięciami, którymi można się wykazać w innych dziedzinach życia.
 • Twórcze. Posiada niekonwencjonalną formę; akceptowane jest głównie przez pracodawców reprezentujących branże artystyczne lub wymagające kreatywnego myślenia.

3) Wzór CV