Zamieść ofertę

Instrukcja dla Pracodawcy

Szanowni Pracodawcy, aby zamieścić ofertę pracy, należy:

  • zapoznać się i zaakceptować REGULAMIN
  • wypełnić wszystkie pola FORMULARZA (pobierz).
  • odesłać wypełniony formularz i ofertę w formacie pdf lub jpg z zaznaczonym terminem ważności oferty na adres kariera@uwm.edu.pl

  

REGULAMIN

ZAMIESZCZNIA OFERT PRACY / PRAKTYK / STAŻY / WOLONTARIATU 
NA STRONIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA KARIERY 
UWM W OLSZTYNIE 

 

  1.  Usługa zamieszczania ofert pracy / praktyk / staży / wolontariatu na portalu http://www.uwm.edu.pl/kariera/strefa-studenta-i-absolwenta/oferty-pracy-0 jest bezpłatna.

 2. W celu zamieszczenia oferty pracy / praktyk / stażu / wolontariatu na stronie http://www.uwm.edu.pl/kariera/strefa-studenta-i-absolwenta/oferty-pracy-0 należy zaakceptować niniejszy regulamin, przesłać wypełniony formularz wraz z załączoną ofertą pracy / praktyk / stażu w formacie pdf lub jpg. Ogłoszenia zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez pracownika Akademickiego Ośrodka Kariery UWM w Olsztynie.

 3.  W serwisie nie mogą być publikowane treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach) oraz niezwiązane z tematyką rozwoju kariery zawodowej lub rozwoju osobistego.

 4.  AOK UWM w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych przez firmy i instytucje, a także oferowane warunki pracy.

 5.  Akademicki Ośrodek Kariery UWM nie publikuje ofert pracy za granicą ani ofert od osób fizycznych.

 6.  Zabronione jest zamieszczanie na stronie Akademickiego Ośrodka Kariery UWM treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, naruszających prawa innych osób oraz mających charakter informacji handlowych. Za niezgodne z prawem będą uznane m. in. oferty dyskryminujące w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną (zgodnie z artykułem 183 a kp).

 7.  Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji treści ogłoszeń i odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 8.  Wszelkie wnioski, sugestie, pytania i uwagi dotyczące pracy AOK UWM w Olsztynie mogą być składane na adres: kariera@uwm.edu.pl