Zamieść ofertę

Instrukcja dla Pracodawcy

Szanowni Pracodawcy, aby zamieścić ofertę pracy/praktyk/staży/wolontariatu, należy:

  • zapoznać się i zaakceptować REGULAMIN
  • wypełnić wszystkie pola FORMULARZA (pobierz).
  • umieścić datę ważności ogłoszenia w treści 
  • odesłać wypełniony formularz i ofertę w formacie pdf na adres kariera@uwm.edu.pl
  • dodatkowo oferty staży/ praktyk/ wolontariatu możemy zmieścić na FB Biura Karier. W tym celu należy przesłać grafiki w formacie png lub jpg oraz treści w pliku Word na adres kariera@uwm.edu.pl

  

REGULAMIN

ZAMIESZCZNIA OFERT PRACY / PRAKTYK / STAŻY / WOLONTARIATU 
NA STRONIE BIURA KARIER UWM W OLSZTYNIE 

 

  1.  Usługa zamieszczania ofert pracy / praktyk / staży / wolontariatu na portalu http://www.uwm.edu.pl/kariera/strefa-studenta-i-absolwenta/oferty-pracy-0 jest bezpłatna.

 2. W celu zamieszczenia oferty pracy / praktyk / stażu / wolontariatu na stronie http://www.uwm.edu.pl/kariera/strefa-studenta-i-absolwenta/oferty-pracy-0 należy zaakceptować niniejszy regulamin, przesłać wypełniony formularz wraz z załączoną ofertą pracy / praktyk / stażu / wolontariatu w formacie pdf lub jpg. Ogłoszenia zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez pracownika Biura Kariery UWM w Olsztynie.

 3.  W serwisie nie mogą być publikowane treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach) oraz niezwiązane z tematyką rozwoju kariery zawodowej lub rozwoju osobistego.

 4.  BK UWM w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych przez firmy i instytucje, a także oferowane warunki pracy.

 5. Biuro Karier UWM nie publikuje ofert pracy za granicą ani ofert od osób fizycznych.

 6.  Zabronione jest zamieszczanie na stronie Biura Karier UWM treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, naruszających prawa innych osób oraz mających charakter informacji handlowych. Za niezgodne z prawem będą uznane m. in. oferty dyskryminujące w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną (zgodnie z artykułem 183 a kp).

 7.  Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji treści ogłoszeń i odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 8.  Wszelkie wnioski, sugestie, pytania i uwagi prosimy kierować na adres: kariera@uwm.edu.pl