Nawiąż współpracę z UWM

Szanowni Pracodawcy!

Oferujemy Państwu możliwość nawiązania współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W tym zakresie umożliwiamy dokonanie prezentacji Państwa firmy naszym studentom, zamieszczanie ogłoszeń o miejscu odbywania praktyk, wolontariatu, stażu oraz pracy w Państwa firmie na naszym profilu społecznościowym, pomoc w  wyszukiwaniu odpowiednich kandydatów na  pracowników, praktykantów i stażystów spośród studentów i absolwentów naszej uczelni. W tym celu opracowaliśmy specjalne ankiety, które należy wypełnić i dostarczyć do naszego biura wraz z opracowaną przez Państwo treścią ogłoszenia (plik JPG, PDF lub WORD). Zachęcamy do współpracy w ramach organizowania wspólnych szkoleń oraz warsztatów mających na celu podnoszenie kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.