O nas

 Biuro Karier UWM w Olsztynie
ul. R. Prawocheńskiego 9, pok. 117 (Stara Kotłownia)
10-720 Olsztyn

Biuro Karier prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UWM na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego. Działaność Biura Karier jako ośrodka rozwoju kompetencji podyktowana jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców względem absolwentów szkół wyższych w zakresie posiadanych przez nich kompetencji, a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Obszary działaności Biura Karier:

 • poradnictwo zawodowe
 • poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości
 • diagnoza kompetencji i zarządzanie talentami
 • coaching kariery
 • konsultacje z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego
 • poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe
 • organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących studentów do płynnego wyjścia na rynek pracy
 • udzielanie informacji o ofertach praktyk, staży oraz ofertach pracy
 • prowadzenie i rozbudowa bazy studentów objętych wsparciem
 • nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z pracodawcami
 • współpraca z pracodawcami (wsparcie w rekrutacji, organizacja spotkań, prezentacji firm na Uczelni itp.)
 • tworzenie i weryfikacja bazy danych o pracodawcach - pozyskiwanie ofert staży, praktyk,ofert pracy
 • prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących
 • organizacja Targów Pracy, Otwartych Drzwi w Biurze Karier

Zapraszamy do współpracy!

Zadania i usługi świadczone przez Biuro Karier UWM realizowane są na najwyższym poziomie poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry. Doradcy Biura Karier to przede wszystkim  doświadczeni specjaliści z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego, zarządzania kompetencjami oraz budowania planów rozwoju kariery, coachingu kariery, specjaliści z zakresu rozwoju osobistego, trenerzy, specjaliści z zakresu rekrutacji i selekcji oraz specjaliści z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych.

WSPARCIE ROZWOJU KARIERY / WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Ania Piotrowska
doradca zawodowy / psycholog / coach kariery
anna.piotrowska@uwm.edu.pl tel. 89 524 5262

Agnieszka Mazurek 
doradca zawodowy / coach kariery
agnieszka.mazurek@uwm.edu.pl tel. 89 524 5262

Iwona Olechnowicz
doradca zawodowy / coach kariery
iwona.olechnowicz@uwm.edu.pl tel. 89 524 5262

Katarzyna Kamieniecka
doradca zawodowy / coach kariery
katarzyna.kamieniecka@uwm.edu.pl tel. 89 524 6244

Judyta Zeszczuk
doradca zawodowy / coach kariery
judyta.zeszczuk@uwm.edu.pl tel. 89 524 6244

 

DORADZTWO W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jolanta Sołodow
doradca ds. przedsiębiorczości
jolanta.solodow@uwm.edu.pl tel. 89 524 5184