JAK POŁĄCZYĆ TEORIĘ Z PRAKTYKĄ? Porady pracodawców „zawsze w cenie”.

Jak połączyć teorię z praktyką?  Porady pracodawców„zawsze w cenie”.

Jak przeprowadzić idealny transfer produkcji produktu? Jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa klienta? Jak zaplanować swój rozwój w firmie? Jak pokazać swoje mocne strony podczas rozmowy kwalifikacyjnej? To tylko niektóre problemy, jakimi zajmowali się uczestnicy warsztatów zorganizowanych  przez Biuro ds. Kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach programu „Pracodawca - doświadczony doradca”.  Pierwsze spotkanie,  które odbyło się 10 kwietnia 2014 roku w  Centrum Nauk Humanistycznych, zainaugurowała konferencja Pracodawców, w której wzięli udział przedstawiciele czterech firm: Philips Lighting Poland S.A O/Kętrzyn, Citi group, Transcom Worldwide Poland Sp. z.o.o. oraz Bank Gospodarki Żywnościowej O/Olsztyn.  Studenci zgromadzeni w auli im. M. i G. Dietrichów mieli okazję zapoznać się z obszarami działalności firm oraz wymaganiami, jakie pracodawcy stawiają potencjalnym pracownikom. Dużym zainteresowaniem cieszyły sięwarsztaty szkoleniowe dla studentów, przeprowadzone przez przedstawicieli firm uczestniczących w programie. Pracodawcy uznali, że do najbardziej przydatnych w karierze zawodowej należą zdolności określone w grupie kompetencji społecznych: umiejętność rozwiązywania problemów, opanowanie w sytuacjach stresowych, operatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, łatwość przystosowania do nowych sytuacji, systematyczność oraz zorientowanie na wyniki i jakość.

Uczestnicy warsztatów bardzo pozytywnie wypowiadali się o pomyśle organizowania szkoleń, a także wysoko ocenili przygotowanie i sposób prowadzenia warsztatów przez pracodawców. Szczególnie cenne dla organizatorów programu były uwagi i sugestie uczestników dotyczące propozycji nowych zakresów i tematyki spotkań. 

Już w drugiej połowie maja br. odbędą się kolejne warsztaty w cyklu spotkań z pracodawcami. Specyfikę i obszary działania zaprezentują przedstawiciele instytucji penitencjarnych oraz kancelarii prawnych.

Do korzystania z tej formy promocji zawodowej zachęcamy wszystkich studentów Uniwersytetu. Tematyką majowych warsztatów chcemy zainteresować studentów i absolwentów Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Prawa i Administracji. Szczegóły dotyczące terminu i haromonogramu spotkań w cyklu „Pracodawca – doświadczony doradca” będzie można znaleźć na stronie www.uwm.edu.pl/kariera.

Zapraszamy do odwiedzania strony oraz do udziału w spotkaniach.

                                                                                                      Biuro ds. Kształcenia/Biuro Karier