Harmonogram Działań Projektowych - Marzec 2017 r.

Projekt pn. Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie,
nr umowy: POWR.03.01.00-00-B046/15-00
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 27.03 – 31.03.2017r.