Harmonogram Działań Projektowych - Lipiec 2017 r.

Projekt pn. Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie,
nr umowy: POWR.03.01.00-00-B046/15-00
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 24.07 – 28.07.2017r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 17.07 – 21.07.2017r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 10.07 – 14.07.2017r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 03.07 – 07.07.2017r.