Harmonogram Działań Projektowych - Czerwiec 2017

Projekt pn. Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie,
nr umowy: POWR.03.01.00-00-B046/15-00
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 26.06 – 30.06.2017r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 19.06 – 23.06.2017r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 12.06 – 16.06.2017r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 05.06 – 09.06.2017r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH / 29.05 – 02.06.2017r.